ແຈ້ງການດ່ວນ! ເພີ່ນເຮັດແທ້ເດີ້ ໃຜຝ່າຝືນຂາຍເບຍຈະຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບ

1091

ແຈ້ງການດ່ວນ! ເພີ່ນເຮັດແທ້ເດີ້ ໃຜຝ່າຝືນຂາຍເບຍຈະຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບ
ແຈ້ງການເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້າແຂວງຄໍາມ່ວນ ສະບັບ ເລກທີ 08/ຈຂ ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021.

ຄະນະະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຂວງ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການ ເພື່ອປະຕິບັດ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດດັ່ງນີ້: