ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫນັກແລ້ວເດີ

315

ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3985 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 855 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 473, ຈໍາປາສັກ 292: ເຊີ່ງ ກວດພົບເຊື້ອ 127 ຕົວຢ່າງ ຫລື 127 ຄົນ. ໃນນັ້ນ ນະຄອນຫຼວງ: 35 ຄົນ 11 (ນໍາເຂົ້າ) 24 (ຊຸມຊົນ). ເໍຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້


ບ້ານ ອາມອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ມີ 02 ຄົນ (ພໍ່ ກັບ ລູກ)

ບ້ານ ດອນນົກຂຸ້ມ 02 ຄົນ

ບ້ານ ດົງນາຊົກໄຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດ ມີ 01 ຄົນ

ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ ເມືອງ ໄຊທານີ 02ຄົນ

ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 03 ຄົນ (ຄອບຄົວດຽວກັນ)

ບ້ານ ດອນກະຊາຍ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 4 ຄົນ

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ 01 ຄົນ

ບ້ານ ດົງໝາກຄາຍ 01 ເພດຍີງ

ກຸ່ມຕະຫລາດ ດົງໝາກຄາຍ , ເມືອງໄຊທານີ ີມທັງໝົດ 06 ຄົນ..ແລະ ອີກ 2 ຄົນ ຍັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ລາຍລະອຽດການຕິດເຊື້ອຂອງແຕ່ລະແຂວງມີດັ່ງນີ້

– ນະຄອນຫຼວງ: 35 ຄົນ 11 (ນໍາເຂົ້າ) 24 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 2 (ນໍາເຂົ້າ)

– ຄໍາມ່ວນ: 39 ຄົນ 30 (ນໍາເຂົ້າ) 9 (ຊຸມຊົນ)

– ສາລະວັນ: 10 ຄົນ 6 (ນໍາເຂົ້າ) 4 (ຊຸມຊົນ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 28 ຄົນ 24 (ນໍາເຂົ້າ) 4 (ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 13 (ຊຸມຊົນ)

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ມີມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ