ສຸດມຶນ! ໜຸ່ມ ປະເທດໂຄໂຊໂວ້ ກືນໂທລະສັບເຂົ້າໄປໝົດໜ່ວຍ ສຸດທ້າຍເຂົ້າໂຮງໝໍລຳບາກໝໍອີກແລ້ວ

283

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເມື່ອເວລາເຮົາເວົ້າເຖິງສິ່ງແປກປອມທີ່ຄົນມັກກືນເຂົ້າໄປແບບຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍສິ່ງທີ່ໝໍພົບເຫັນຫຼາຍສຸດຈະເປັນ ຫຼຽນ, ກະດຸມເສື້ອ ຫຼື ເມັດພາສຕິກນ້ອຍໆ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ຊາຍໜຸ່ມ ອາຍຸ 33ປີ

ໃນປະເທດ ໂຄໂຊໂວ້ ກືນເຂົ້າໄປນັ້ນເຮັດໃຫ້ໝໍແປກໃຈກະຄື ໄດ້ກືນໂທລະສັບ Nokia 3310 ເຂົ້າໄປໝົດໜ່ວຍເລີຍ! ແລະ ທ່ານໝໍໄດ້ກວດເບິ່ງແມ່ນໂທລະສັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຄ່າຢູ່ບໍລິເວນກະເພາະ.

ສ່ວນສາເຫດທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງກືນໂທລະສັບເຂົ້າໄປນັ້ນແມ່ນຈົນຮອດຕອນນີ້ ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນັ້ນກໍ່ຍັງບໍ່ປິປາກບອກສາເຫດເລີຍ.

.