ຊົມເຊີຍ ! ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກຸ່ມໜອງດ້ວງນຳເອົາຄົນເລ່ລ່ອນ-ເສຍຈິດຮັບການບຳບັດ-ປິ່ນປົວຢູ່ສົມສະຫງ່າ

ຊົມເຊີຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກຸ່ມໜອງດ້ວງ ໃນວັນທີ່ 27/8/2020 ໄດ້ນຳເອົາຄົນເລ່ລ່ອນ-ເສຍຈິດ (ພວກໄຮ້ຍາດ ຂາດທີ່ເພິ່ງ/ອະນາຖາໄຮ້ບ້ານເຮືອນ)

ທີ່ນອນຢູ່ຕາມຂ້າງຖະນົນຫົນທາງ ໄປມອບໃຫ້ສູນສົງເຄາະ ສົມສະຫງ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ/ນະຄອນຫຼວງ… ເພື່ອຮັບການບຳບັດ-ປິ່ນປົວ.