ສີມຸງຄຸນປະຈຳວັນເກີດ ເລືອກໃຫ້ຖືກເສີມດວງໂຊກລາບເພີ່ມສະເໜ່.


ຜູ້ທີ່ເກີດວັນອາທິດ: ສີປະຈຳວັນຄືສີແດງ,ສີທີ່ໃຫ້ໂຊກລາບ ສະເໜ່ແລະຄວາມເປັນສີລິມຸງຄຸນຄືສີຂຽວສ່ວນສີຊົມພູໃສ່ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເກງໃຈ, ສີທີ່ບໍ່ເປັນມຸງຄຸນແມ່ນສີຟ້າ ສີຟ້າບິກ ສີນ້ຳເງິນ


ຜູ້ທີ່ເກີດວັນຈັນ: ສີປະຈຳວັນແມ່ນສີເຫຼືອງ ສີທີ່ໃຫ້ໂຊກລາບເພີ່ມສະເໜ່ແລະເປັນມຸງຄຸນແມ່ນສີມ່ວງ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນຄວນໃສ່ເສື້ອຜ້າສີຂາວ-ມ່ວງປະສົມກັນສ່ວນສີຂຽວຈະເປັນສີແຫ່ງກຽດຕິຍົດ ສັງເກດໄດ້ຈາກທະຫານຈະໃສ່ສີຂຽວ, ສີທີ່ບໍ່ເປັນມຸງຄຸນແມ່ນສີແດງ.


ຜູ້ທີ່ເກີດວັນອັງຄານ: ສີປະຈຳວັນຄືສີຊົມພູ (ສີບົວອ່ອນ), ສີທີ່ໃຫ້ໂຊກລາບເພີ່ມສະເໜ່ແລະເສີມມຸງຄຸນຄືສີສົ້ມ ສີທອງ ສີໂອຣົດ ສີທີ່ເສີມກຽດຕິຍົດແມ່ນສີມ່ວງ, ສ່ວນສີທີ່ເປັນກາລາກີນີແມ່ນສີເຫຼືອງ ສີຂາວ.


ຜູ້ທີ່ເກີດວັນພຸດ: ສີປະຈຳວັນຄືສີຂຽວ, ສີທີ່ໃຫ້ໂຊກລາບສະເໜ່ ແລະ ເສີມຄວາມເປັນມຸງຄຸນຄືສີຂຽວ ສີດຳ ສີເທົາ ສີນ້ຳຕານ ສ່ວນສີທີ່ໃສ່ແລ້ວຈະເສີມກຽດຕິຍົດມີຄົນເກງໃຈຄືສີ ສົ້ມ, ສີທີ່ບໍ່ເປັນມຸງຄົນແມ່ນສີຊົມພູ(ບົວອ່ອນ)


ຜູ້ທີ່ເກີດວັນພະຫັດ: ສີປະຈຳວັນຄືສີແສດ, ສີທີ່ໃຫ້ໂຊກລາບເພີ່ມສະເໜ່ເສີມຄວາມມຸງຄຸນຄືສີແດງຕັ້ງແຕ່ແດງສົດໄປຮອດແດງອ່ອນ, ສ່ວນທີ່ທີເສີມກຽດຕິຍົດແມ່ນສີຟ້າແລະສີນ້ຳເງິນ ສີທີ່ບໍ່ເປັນມຸງຄຸນແມ່ນສີມ່ວງ.


ຜູ້ທີ່ເກີດວັນສຸກ: ສີປະຈຳວັນຄືສີຟ້າ ສີທີ່ໃຫ້ໂຊກລາບສະເໜ່ແລະສີລິມຸງຄຸນແມ່ນສີຊົມພູ(ບົວອ່ອນ),ຖ້າໃສ່ສີເຫຼືອງສີຂາວຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄົນຮັກຄົນມັກ, ສ່ວນສີທີ່ບໍ່ເປັນມຸງຄຸນຄືສີດຳແລະສີນ້ຳເງິນເຂັ້ມ.


ຜູ້ທີ່ເກີດວັນເສົາ: ສີປະຈຳວັນແມ່ນສີມ່ວງ ສີທີ່ໃຫ້ໂຊກລາບເພີ່ມສະເໜ່ເສີມຄວາມເປັນສິລິມຸງຄຸນແມ່ນສີຟ້າ, ສ່ວນສີແຫ່ງອຳນາດແລະກຽດຕິຍົດຄືສີດຳ ສີເທົາ ສີຄວັນຢາສູບ,ສີທີ່ເປັນກາລາກີນີແມ່ນສີຂຽວ.

Facebook Comments