ເລື່ອງເລົ່າ “ຝັນປຽກມໍລະນະ”

ອາວຊຽງເປັນຄົນຂ້າງບ້ານຂ້ອຍ ລາວເຮັດວຽກຢູ່ສຸກສາລາແຫ່ງໜຶ່ງປົກກະຕິລາວມັກຈະມາເລົ່າເລື່ອງຄົນເຈັບແຕ່ລະກໍລະນີ້ໃຫ້ຂ້ອຍຟັງຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ເລື່ອງນີ້ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນອາດເປັນວິທະຍາທານໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍຫຼາຍໆຄົນເອົາເປັນຂໍ້ຄວນລະວັງໄດ້ຄືກັນ.

ແຕ່ຂໍເກິ໋ນນຳໄວ້ກ່ອນແລ້ວກັນນໍ້….ເລື່ອງນີ້ທ່ານອາດຄາດບໍ່ເຖິງວ່າຕອນຈົບມັນຈະເປັນໄປໄດ້ແບບນີ້…
ເລື່ອງມີຢູ່ຄືອາວຊຽງລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຂ້ອຍຟັງວ່າ :
ມື້ໜຶ່ງອາວຊຽງລາວເຂົ້າເວນຊ່ວງຕອນເຊົ້າ ມີຊາຍໄວລຸ້ນຄົນໜຶ່ງຍ່າງເຂົ້າມາສຸກສາລາດ້ວຍອາການລຸກລີລຸກລົນ ລັອກໆແລັກໆ…ແບບຄົນອາຍໆ ອາວຊຽງຈຶງຍ່າງເຂົ້າໄປຫາ, ຊາຍຄົນນັ້ນຈຶ່ງຊືມໃສ່ຫູອາວຊຽງວ່າ ຕົນມາປຶກສາເລື່ອງ……( ເປັນສ່ຽງຊືມ..#$%#(&?&$^#* )

ອາວຊຽງຮູ້ແນວນັ້ນຈຶ່ງບອກໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນເຂົ້າໄປປຶກສາກັນຢູ່ໃນຫ້ອງກວດ ພໍເຂົ້າໄປໃນ້ອງຊາຍຄົນນັ້ນກໍ່ໄດ້ເລົ່າອາການຂອງຕົນໃຫ້ອາວຊຽງຟັງຈົນໄດ້ໃຈຄວາມວ່າ : ລາວເປັນຄົນທີ່ມັກມີອາລົມທາງເພດງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະສະຖານະການໃດ ອາລົມທາງເພດຄິດຈະມາກໍມາ ລວມທັງຍາມນອນ ມັກຈະຝັນປຽກຢູ່ເລື້ອຍໆ…ທີ່ຮ້າຍແຮງ ລາວເປັນຄົນໂສດ ແລະ ຂີ້ອາຍບໍ່ກາລົມສາວ ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນຕ້ອງເກັບຕົວງຽບຄົນດຽວ ຈົນກາຍເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ

ບັງເອີນອາວຊຽງເຄີຍປົວຄົນໃນອາການແບບນີ້ມາຄົນໜຶ່ງແລ້ວຈົນຫາຍດີ

ອາວຊຽງຈຶ່ງໄດ້ວາງຢາໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ໃນໄລຍະ 3 ອາທິດ ແລະ ທຸກໆອາທິດ ຕ້ອງເຂົ້າມາຮັບຢາທີ່ສຸກສາລາເທື່ອໜຶ່ງ. ໃນໄລຍະທີ່ກຳລັງຮັກສາຕົວ ອາວຊຽງບອກໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍຕົວເອງທຸກເທື່ອຫາກມີອາລົມທາງເພດ.

2ອາທິດຜ່ານໄປຊາຍຄົນນັ້ນປະຕິບັດຕາມທີ່ ອາວຊຽງບອກມະຕະຫຼອດຈົນເຫັນຜົນດີຂື້ນຫຼາຍ ທຸກເທື່ອທີ່ຊາຍຄົນນັ້ນໄປຫາອາວຊຽວລາວມັກຈະເລົ່ານັ້ນນີ້ໃຫ້ອາວຊຽງຟັງຕະຫຼອດຈົນທັງສອງຄົນສະນິດກັນພໍສົມຄວນ
ພໍໃກ້ເຂົ້າອາທິດທີ່3 ຊາຍຄົນນັ້ນຕ້ອງໄປຮັບຢາມື້ອື່ນເຊົ້າ ລາວຄິດວ່າຈະຕ້ອງອອກໄປເຊົ້າກ່ວາປົກກະຕິເພາະເປັນຢາຮອບສຸດທ້າຍຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້ານອນແຕ່ຫົວແລງ.

ການນອນຮອບນີ້ທ່ານຜູ້ອ່ານອາດຮູ້ໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວນໍ້…ວ່າອາດເປັນການນອນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຊາຍຄົ້ນນັ້ນ…ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດອກ….ເພາະລາວນອນໄປໄດ້ເກືອບແຈ້ງແລ້ວບັງເອີ່ນຕື່ນຂື້ນມາ ແລະ ຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າຕົນເອງຝັນປຽກ ( ຖ້າທ່ານຜູ້ຍິງກຳລັງອ່ານຢູ່ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຄຳວ່າຝັນປ່ຽກລອງຊອກຫາອ່ານເດີຈ໋າ….) ຕໍ່ໆ….ຫຼັງຈາກທີ່ລາວຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຝັນປຽກຈຶ່ງຕັດສິນໃຈລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຫວັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຕເອງຈົນແລ້ວ…ພໍເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳບໍ່ພໍຄາວເລື່ອງບໍ່ຄາດຄິດກໍ່ເກີດຂື້ນໃນຄະນະທີ່ລາວກຳລັງຈະຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງນ້ຳຕີນໄດ້ໄປຢຽບເອົາສະບູມື້ນລົ້ມຫົວນ໋ອກພື້ນເສຍຊີວິດຄາທີ່

ອີກສອງມື້ຕໍ່ມາອາວຊຽງຈຶ່ງເຫັນຂ່າວທາງໂຊຊ່ຽວໂພສການເສຍຊີວິດຂອງຊາຍຄົນນັ້ນຜ່ານເພຈພູຜາມີເດຍ ໂດຍລະບຸຫົວຂໍ້ເລື່ອງວ່າ “ຝັນປຽກມໍລະນະ”

ອາວຊຽງຢັງເວົ້າອີກວ່ານີ້ແມ່ນເລື່ອງຊວນຫົວເທົ່ານັ້ນເດີອາດບໍ່ເກີດຂື້ນຈິງໃນໂລກປັດຈຸບັນ. ຜິດພາດປະການໃດຂໍອະໄພລ່ວງໜ້າເດີ ຂອບໃຈ