ຄວາມຈິງເບື້ອງຫຼັງຮູບພາບເດັກຊາຍແບກສົບນ້ອງເລື່ອງສຸດເສົ້າຈາກລະເບີດນິວເຄຍນາງາຊາກິ.

ຍ້ອນກັບໄປປະມານ 75ປີກ່ອນ ໃນວັນທີ່ 9ສິງຫາ ປີ1945 ລະເບີດນິວເຄຍ Fatman ໄດ້ຖືກຖີ້ມລົງທີ່ເມືອງນາງາຊາກິ ປິດສາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່2ຈົບລົງດ້ວຍການຍອມພ້າຍແພ້ຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນເວລາຖັດມາ.

ຄວາມຮຸນແຮງຂອງເຫດການໃນເວລານັ້ນສົ່ງຜົນກະທົບກັບຊີວິດຜູ້ຄົນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ຈົນທາງສະຫະລັດຕັດສິນໃຈສົ່ງຊ່າງພາບມີນາມວ່າ Joe O’Donnell ໄປນາງາຊາກິເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນເອກະສານຄວາມເສຍຫາຍຈາກສົງຄາມທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ຊ່າງພາບໄດ້ຖ່າຍຮູບພາບເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຕໍ່ມາຈະກາເປັນພາບໃນຕຳນານທີ່ຖືກຈົດຈຳໄປອີກນານແສນນານ, ນີ້ຄືພາບຂອງເດັກຊາຍອາຍຸປະມານ 10ປີ ທີ່ກຳລັງຢືນກົງຄືແບບວ່າໄດ້ອິດທິພົນມາຈາກທະຫານ ໂດຍລາວກຳລັງເມມຮິມປາກແນ່ນຄືກັບວ່າອົດທົນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກບາງຢ່າງຢູ່ ແລະ ຢູ່ເທິງຫຼັງຂອງລາວກໍ່ມີຮ່າງຂອງເດັກນ້ອຍອີກຄົນໜຶ່ງຖືກແບກເອົາໄວ້ຢູ່.

ທ້າວ Joe O’Donnell ຜູ້ຖ່າຍພາບເລົ່າວ່າ:
“ຂ້ອຍເຫັນເດັກຊາຍອາຍຸປະມານ10ປີຍ່າງຜ່ານມາໂດຍແບກເດັກທາຣົກໄວ້ເທິງຫຼັງ ໃນຍີ່ປຸ່ນເວລານັ້ນເຮົາອາດຈະເຫັນເດັກໆ ແລ່ນຫຼິ້ນໂດຍແບກນ້ອງໆໄວ້ທາງຫຼັງຢູ່ຕະຫຼອດ ແຕ່ກໍ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າເດັກຄົນນີ້ຕ່າງຄົນອື່ນ,ຂ້ອຍຮູ້ວ່າລາວມາທີ່ນີ້ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຄຽດກວ່ານັ້ນ ລາວຍ່າງມາແບບບໍ່ໃສ່ເກີບ ໃບໜ້າທີ່ຈິງຈັງ ເດັກນ້ອຍທີ່ຄໍພັບເບິ່ງຄືກຳລັງຫຼັບ ລາວຍືນນິ່ງຢູ່ປະມານ 10ນາທີ”

ແນ່ນອນວ່າບໍ່ດົນປານໃດຄວາມຢ້ານຂອງ Joe O’Donnell ກໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ເດັກຊາຍຄົນນີ້ນຳຮ່າງໄຮ້ວິນຍານຂອງນ້ອງມາໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ນຳໄປເຜົາ ເຊັ່ນດຽວກັບປະຊາຊົນອີກຫຼວງຫຼາຍທີ່ຕ້ອງເສຍຄົນທີ່ຮັກໄປຈາກສົງຄາມ. ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເດັກທາຣົກໄດ້ສິ້ນໃຈໄປແລ້ວ ພວກເຂົາຈັບແຂນຂາອຸ້ມຮ່າງທາຣົກໄປຫາກອງເພີງ ໃນຂະນະທີ່ເດັກຊາຍໄດ້ແຕ່ຢືນກົງເບິ່ງໄປທີ່ໄຟລຸກໄໝ້ແບບບໍ່ເໜັງຕີງ ພຽງແຕ່ກັດຮີມປາກຈົນເລືອດອອກ,ໃນຕອນທີ່ເປວໄຟຄ່ອຍໆມອດລົງ ເດັກຄົນນັ້ນກໍ່ຫັນຫຼັງກັບແລ້ວຍ່າງຈາກໄປ”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮູບພາບຖ່າຍຂອງລາວກໍ່ຈະຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປອີກນານແສນນານແລະຈະເປັນເຄື່ອງເຕືອນໃຈທີ່ຊົງພະລັງທີ່ສຸດວ່າ ສົງຄາມນັ້ນນຳແຕ່ຄວາມສູນເສຍມາໃຫ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ໃດຫຼືເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ.

ທີ່ມາ rarehistoricalphotos, ranker, vintag ແລະ mainichi.