ເປັນຫຍັງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າລາວຈຶ່ງຫຼຸດລົງ ?

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງ ມີທັງສາເຫດນອກໂຕແລະສາເຫດໃນໂຕ. ສາເຫດນອກໂຕແມ່ນຍ້ອນສະພາບການຂອງໂລກກໍຄືພາກພື້ນ ມີການຜັນແປ ເຊັ່ນ ຫຼາຍປະເທດມີໄພສົງຄາມ, ສະພາບຄວາມບໍ່ສະຫງົບຂອງໂລກຍັງສືບຕໍ່ ແລະບາງປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ເປັນປະຕູຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າສູ່ລາວ ກໍເກີດຄວາມຊົບເຊົາຍ້ອນເຫດການພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງຕາມສະຖິຕິແລ້ວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກໄທແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແຕ່ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດຂອງໄທບໍ່ຄ່ອຍດີ ປະສົບກັບຄວາມເສົ້າໂສກຈາກການສູນເສຍປະມຸກຂອງປະເທດ ການເດິນທາງທ່ອງທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໄທຈຶ່ງໜ້ອຍລົງ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກທີ່ມາທ່ຽວລາວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໄທເປັນທາງຜ່ານ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນທິດທາງຂອງການທ່ອງທ່ຽວໄປທິດທາງອື່ນແທນ.

ສ່ວນສາເຫດໃນໂຕ ເຮົາຕ້ອງມາເບິ່ງນຳກັນເບິ່ງວ່າ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການທ່ອງທ່ຽວລາວເຮົາຍັງມີຫຍັງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນນາມສ່ວນຕົວຜູ້ຂຽນແລ້ວເຫັນວ່າມີຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ ສະພາບຄົມມະນາຄົມພາຍໃນລາວຂອງເຮົາຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງຍັງບໍ່ຖືກພັດທະນາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດິນທາງສູງຖ້າທຽບໃສ່ກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເຊັ່ນ ລາຄາປີ້ຍົນ ວຽງຈັນ-ບາງກອກ ຍັງຖືກກວ່າຄ່າປີ້ຍົນພາຍໃນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄອງຊີບສູງ ຄ່າອາຫານການກິນຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງແມ່ນແພງຫຼາຍ, ປີ້ເຂົ້າຊົມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວບາງແຫ່ງກໍມີລາຄາແພງ, ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, ປະຕິທິນການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ມີ ຫຼືມີກໍບໍ່ຄົບຫຼືໄລຍະເວລາສັ້ນໂພດ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວວາງແຜນບໍ່ທັນ ແລະອັນສຸດທ້າຍຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖະໜົນກໍແມ່ນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສ້າງຜົນກະທົບ ເຊັ່ນ ມັກມີການປຸ້ນຈີ້ຊິງຊັບນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນ.

ຖ້າຢາກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໃຫ້ໄດ້ ເຊັ່ນ:
1. ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສະດວກ ແລະຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ.
2. (ຖ້າເປັນໄປໄດ້) ຄວນປັບປຸງຄ່າເດິນທາງໃຫ້ຖືກລົງ.
3. ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບພາຍໃນລາວຖືກລົງ.
4. ຫຼຸດລາຄາປີ້ເຂົ້າຊົມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວລົງ ແລ້ວຫັນມາສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຂາຍຂອງທີ່ລະນຶກ ແລະສ້າງກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ ພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປຊົມທາດຫຼວງ ຄວນຈະມີກິດຈະກຳປິ່ນອ້ອມຢູ່ທາດຫຼວງຕື່ມ ເຊັ່ນ ພານັກທ່ອງທ່ຽວຊື້ດອກໄມ້ບູຊາ, ພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປເຊົ່າຊຸດລາວມານຸ່ງ, ພານັກທ່ອງທ່ຽວຊົມຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ພານັກທ່ອງທ່ຽວເຮັດກິດຈະກຳສ່ຽງໂຊກ ຫຼືກິດຈະກຳທີ່ເປັນສິລິມຸງຄຸນແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະອື່ນໆ


5. ເຮັດປະຕິທິນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຫຼາຍກິດຈະກຳແລະມີກຳນົດການຄັກແນ່ ເພື່ອໃຫ້ແຂກໄດ້ຮູ້ວ່າຕະຫຼອດປີຈະມີກິດຈະກຳຫຼືເທດສະການຫຍັງປິ່ນອ້ອມການທ່ອງທ່ຽວ ມີບຸນຫຍັງ? ຢູ່ໃສ? ຂອງຊົນເຜົາໃດ? ແມ່ນແຕ່ງານດອງ ກໍສາມາດພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປຊົມໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນປະຕິທິນແມ່ນຕ້ອງເຮັດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າເປັນປີຫຼືຫຼາຍປີຍິ່ງດີ ເພາະການວາງແຜນເດິນທາງທ່ອງທ່ຽວບໍ່ແມ່ນຊິປຶບປັບ.
6. ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະຕ້ອງສອນຄົນລາວທຸກຄົນໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຮັບແຂກ ຮູ້ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະຮູ້ຊ່ວຍເຫຼືອນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍກວ່າວິທີການຫາເງິນຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ.