ຄົ້ນພົບພຣະບຸເງິນ-ບຸທອງ 37 ອົງ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຄົ້ນພົບພຣະບຸເງິນ-ບຸທອງ 37 ອົງ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສະຫວັນນະເຂດ: ຂໍ້ມູນຈາກ Art and Culture of Laos ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີການຄົ້ນພົບພຣະບຸເງິນ-ບຸທອງ 37 ອົງ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເມື່ອວັນທີ 05 ສິງຫາ 2020 ໄດ້ມີປະຊາຊົນເຮັດໄຮ່ໄຖນາ ເມື່ອຂຸດລົງໄປທົ່ງນາ ຂອງບ້ານນານົກຂຽນ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ພົບເຫັນພຣະພຸດທະຮູບຕ່າງໆ ເປັນຈຳນວນ 37 ອົງ

ພຣະພຸດທະຮູບດັ່ງກ່າວ ເປັນພຣະພຸດທະຮູບບຸເງິນ ບຸທອງ ພ້ອມກັບແຊ່ງທອງເຫລືອງພ້ອມ ພຣະພຸດທະຮູບທັງຫມົດທີຖືກຄົ້ນພົບ ປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ນຳມາອະນາໄມ ຫົດສົງ ແລະແຈ້ງອຳນວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ໄປ .