ທ້າວ ປິຕິ ສຸດສະຫຼາດ ເປັນພຽງນັກຮຽນມໍ2 ຕ້ອງການຢາກຮຽນຊັ້ນມໍ7ເລີຍ

605

ທ້າວປິຕິ ນັກຮຽນ ມ2 ຖາມເອື້ອຍຄູວ່າ ຫລັງຈາກເລີກຮຽນແລ້ວລົມນຳໄດ້ບໍ ? ເອື້ອຍຄູຮັບປາກວ່າ ໄດ້.
ເອື້ອຍຄູ : ລົມໄດ້ບາດນີ້. ນ້ອງມີຫຍັງບໍ?

ປິຕິ : ນ້ອງຄິດວ່າ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ຫມູ່ໃນຫ້ອງນີ້ ນ້ອງສະຫລາດໂພດ ຮຽນກໍຮູ້ສຶກລຳຄານ. ນ້ອງຢາກຂຶ້ນໄປຮຽນຢູ່ຊັ້ນ ມ7 ໂລດໄດ້ບໍ ?

ເອື້ອຍຄູເອົາເລື່ອງນີ້ໄປລົມນຳທ່ານອຳນວຍການ ແລ້ວນັດທ້າວປິຕິໄປທົດສອບຄວາມສະຫລາດ ແລະກໍມີເອື້ອຍຄູນຳຮ່ວມສຳພາດນຳ

ທ່ານອຳນວຍການ : 36ຄູນ49 ອອກເທົ່າໃດ?
ປິຕິ : 1764

ທ່ານອຳນວຍການ : 363ຄູນ363 ອອກເທົ່າໃດ?
ປິຕິ : 131769

ການທົດສອບດຳເນີນໄປປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ທ້າວປິຕິບໍ່ຄາຈັກຄຳຖາມ. ທ່ານອຳນວຍການເລີຍມອບໃຫ້ເອື້ອຍຄູສຳພາດ

+ ງົວມີ4 ແລະ ເອື້ອຍມີສອງ ແມ່ນຫຍັງ ?
– ຂາ

+ ຢູ່ໂສ້ງເອື້ອຍແລະໂສ້ງນ້ອງມີຫຍັງ?
– ຖົງ

+ ຢູ່ບ່ອນໃດ ຜູ້ຍິງມີຂົນກູດຫລາຍກວ່າຫມູ່ ?
– ອາຝຣິກ

+ ແມ່ນຫຍັງອ່ອນໆ ເວລາຖືກມືຜູ້ຍິງແລ້ວແຂງ ?
– ສີທາເລັບ

+ ແມ່ນຫຍັງ ຢູ່ກາງຂາ?
– ຫົວເຂົ່າ

+ ຕອນຜູ້ຍິງຍັງໂສດ ມັນແຄບ ບາດເອົາຜົວແລ້ວກວ້າງອອກ ແມ່ນຫຍັງ ?
– ຕຽງ

+ ສ້ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍເຮົາ ປຽກຢູ່ຕະຫລອດເວລາ?
– ລີ້ນ

+ ແມ່ນຫຍັງ ຂຽນຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ ຫ ບາງຄັ້ງແຫ້ງ ບາງຄັ້ງມີນ້ຳ ?
– ຫ້ວຍ

ພໍຮອດຄຳຖາມນີ້ ອຳນວຍການທີ່ກຳລັງເຫື່ອແຕກນຳຄຳຖາມເອື້ອຍຄູສອດຂຶ້ນວ່າ

ອຳນວຍການ : ສົ່ງລາວໄປຮຽນ ດົງໂດກເລີຍ. ຂ້ອຍເອງຍັງຕອບບໍ່ໄດ້ຄຳຖາມຍາກແບບນີ້.
ທີ່ມາ: ເພຈສັດທາຄວາມເຊື້ອ