4ວິທີການກຳຈັດມົດງ່າຍໆໄດ້ຜົນ

ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູປະສົມກັບນ້ຳສະອາດ
ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູບໍ່ໄດ້ມີດີແຕ່ວັດຖຸດິບທີ່ເພີ່ມລົດຊາດອາຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູຍັງສາມາດນຳມາໄລ່ມົດໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກເຮືອນຂອງເຮົາໄດ້ອີກນຳ ພຽງແຕ່ນຳມາປະສົມກັບນ້ຳສະອາດໃນອັດຕາສ່ວນ1ສ່ວນ1 ຈາກນັ້ນນຳໄປໃສ່ໃນຂວດສະເປແລ້ວນຳໄປສີດໃສ່ບໍລິເວນທີ່ມົດໄຕ່ເປັນປະຈຳຫຼືນຳນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ1ຈອກ ກັບນ້ຳ2ຈອກແລ້ວໃຊ້ຜ້າສະອາດມາຈຸບຈາກນັ້ນນຳໄປເຊັດບໍລິເວນມົດຜ່ານປະຈຳ.

ນ້ຳໝາກນາວສົ້ມຊ່າສາມາດໄລ່ມົດໄດ້
ນ້ຳໝາກນາວເປັນອີກໜຶ່ງກິ່ນທີ່ມົດບໍ່ມັກຄືກັນ ເພາະມີກົດຊີຄຣິກທີ່ມົດຊັງຫຼາຍ ວິທີງ່າຍໆໃນການໄລ່ມົດແມ່ນປະສົມນ້ຳໝາກນາວ1ສ່ວນກັບນ້ຳສະອາດ3ສ່ວນ ແລ້ວນຳໄປໃສ່ສະເປຈາກນນັ້ນກໍ່ນຳໄປສີດໃສ່ບໍລິເວນທີ່ມົດຜ່ານເປັນປະຈຳ.

ແປ້ງເດັກທີ່ມົດບໍ່ມັກ
ແປ້ງເດັກຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນແລະຄວາມເຢັນໃຫ້ກັບມະນຸດແຕ່ສຳລັບມົດກັບເປັນສິ່ງທີ່ຊັງຫຼາຍຈົນໜີໄປໃຫ້ໄກເລີຍເພາະຝຸ່ນຂອງແປ້ງຈະໄປກົບກິ່ນທີ່ມົດໃຊ້ສື່ສານແລະຍັງໄປອຸດຕັນຮູຫາຍໃຈຂອງມົດຈົນຫາຍໃຈບໍ່ອອກອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງວິທີງ່າຍໆໃນການໄລ່ມົດກໍ່ຄື ໂຮຍແປ້ງໄວ້ບໍລິເວນທີ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃນເຮືອນຫຼືຂາໂຕະອາຫານເພາະເມື່ອມົດໄດ້ກິ່ນແປ້ງພວກມັນກໍ່ຈະອົບພະຍົບໜີໄປເອງ.

ນ້ຳມັນກ໊າດແລະຂີ້ໝິ້ນ
ມົດເປັນສັດທີ່ມີປະສາດການຮັບຮູ້ກິ່ນທີ່ໄວຫຼາຍ ວິທີກຳຈັດມົດດ້ວຍນ້ຳມັນກ໊າດແລະຂີ້ໝິ້ນຈຶ່ງເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຜົນຢູ່ພໍສົມຄວນ ພຽງແຕ່ນຳຂີ້ໝິ້ນມາຕຳຫຼືບົດໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນນັ້ນຈຶ່ງໃສ່ນ້ຳມັນກ໊າດລົງໄປແລ້ວນຳມາໃສ່ຖ້ວຍເກົ່າໆ ຫຼື ຂວດນ້ຳອັດລົມທີ່ຕັດເຄິ່ງເອົາໄວ້ແລ້ວນຳໄປລາດບໍລິເວນທີ່ຮັງມົດຫຼືຕົ້ນທາງທີ່ມົດຜ່ານ ພຽງເທົ່ານີ້ມົດກໍ່ຈະຫາຍໄປຈາກເຮືອນຂອງທ່ານແລ້ວ.

Facebook Comments