ເຕືອນໄພການເດີນທາງ ! ຂົວນາໂຮມຂາດແລ້ວ

ເຕືອນໄພການເດີນທາງ ຂົວນາໂຮມຂາດແລ້ວ
ປະຊາຊົນແຈ້ງເຕືອນເສັ້ນ ທາງຜາອຸດົມ-ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕອນນີ້ໄປບໍ່ໄດ້ເດີ ຂົວນາໂຮມຂາດແລ້ວ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກ ເຊົ້າວັນທີ່ 3 ສິງຫາ 2020.

Cr: bounki