19ພາບສັດຍັກ ທີ່ມີໂຕໃຫ່ຍຈົນບໍ່ຢາກເຊື່່ອວ່າມີຈິງຢູ່ໃນໂລກນີ້

ເຮົາມັກຈະເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບສັດທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ບາງໂຕໃຫ່ຍກວ່າມະນຸດ2-3ເທົ່າ ໃນຂະນະທີ່ບາງໂຕໃຫ່ຍກວ່າມະນຸດເຖິງ 10ເທົ່າເລີຍ ແລ້ວທ່ານເຄີຍເຫັນດ້ວຍຕາຕົວເອງບໍວ່າມັນໃຫ່ຍເທົ່າໃດ ດຽວມື້ນີ້ເຮົາມາເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ.

ນີ້ຄືມ້າພັນ Clydesdales ມັນໃຫ່ຍຫຼາຍ

ງົວກະທິງໄວເດັກເທົ່ານີ້ຖ້າໃຫ່ຍເຕັມໂຕຈະໃຫ່ຍເທົ່າໃດ

ປາແສງອາທິດຕອນໃຫ່ຍເຕັມໄວກັບຕອນນ້ອຍຕ່າງກັນສຸດໆ

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຮູບປັ້ນເດີແຕ່ເປັນຮູບຖ່າຍແມວນ້ຳຊ້າງໂຕເປັນໆ

ນີ້ຄືວອມແບັກທີ່ແກ່ແລະໃຫ່ຍທີ່ສຸດ

ແມວເມນຄູນທຽບກັບແມວວິເຊຍມາສ

ຫົວຈະເຖິງເພດານແລ້ວລູກສົງສານພໍ່ແນ່ຄືຈະໄດ້ສ້າງເຮືອນໃຫ້ໃໝ່ແລ້ວແຫຼະ

ນີ້ຄືອຸ້ງມືຂອງໝີບໍ່ຢາກຈະຄິດເລີຍວ່າໂຕຈະສ່ຳໃດ

ຫົວໂຕສິງທຽບກັບຫົວຂອງມະນຸດ

ໂຕແຂ້ນ້ຳເຄັມເຫັນແລ້ວຂົນໜາວລຸກໃຫ່ຍຫຼາຍ

ຄວາມອະລັງການຂອງໂຕກວາງມູສ

ເຕົ່າມະເຟືອງ

ອຸ້ງມືເສືອທຽບກັບມືມະນຸດ

ອາລາສກັນມາລາມິວທ໌

ເສືອໄຊບີຮຽນໄວເດັກ ເບິ່ງນາງຍັງກິນນົມຢູ່

ອຸ້ງມືໝີຂົ້ວໂລກທຽບກັບມືມະນຸດ

ອຸ້ງມືໝາເກຣນເດນມັນໃຫ່ຍຫຼາຍ

ໃຫ່ຍຈົນລົດເບິ່ງຄືລົດຂອງຫຼິ້ນໄປເລີຍ

ເລັບນົກແຄສໂຊແວຣີໃຕ້