ອຸບັດຕິເຫດລົດທົວຫວຽດປີ້ນຢູ່ນະຄອນໂຮຈີມິນ.

ໃນວັນທີ 26/07/2020 ເວລາ 10:11 ນາທີ ມີອຸບັດຕິເຫດລົດທົວຂອງຫວຽດນາມເສຍຫລັກປີ້ນລົງຂ່າງທາງ ເຮັດໃນລົດເມມີນັກທ່ຽວເຕັມຄັນລົດມານຳ ເສຍຊີວິດທັນທີ 10 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບສາຫັດຈຳນວນຫລາຍ

ສ່ວນສາເຫດມາຈາກ ທາງໂຄ້ງແລະຄ່ອຍ ຄົນຂັບຫລັບໃນຫັກໂຄ້ງບໍ່ທັນ ຈິ່ງເກີດອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ