ກຳນົດການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຈະສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ຮ່ວມກັບສ່ວຍສາອາກອນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມາຫາຊົນ ແລະ ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເລີ່ມທົດລອງຕັ້ງດ່ານກວດພາຫະນະທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງແລ້ວ

ຜ່ານການກວດກາໃນໄລນະເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງມີພາຫະນະຫຼາຍກວ່າ 7 ແສນຄັນບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າລົດຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ໃຫ້ຮີບ ຮ້ອນເຂົ້າໄປພົວພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະຕິ ບັດຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ.

ຖ້າລົດຂອງທ່ານມີເອກະສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງແລ້ວ ການເດີນທາງຂອງທ່ານຈະສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຈົ່ງສະຫຼະເວລາໃນການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ສ່ວນລວມໄປຈ່າຍຕາມເວລາທາງລັດຖະກາຍ.

ການເດີນທາງຂອງທ່ານບໍ່ວ່າຈະຂຶ້ນເໜືອລ່ອງໃຕ້ ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ ແລະ ເດີນທາງດ້ວນສະຫວັດດີພາບ.