ແມ່ໃຈດຳໜີໄປຢູ່ນຳຜູ້ບ່າວ ! ປ່ອຍລູກອາຍຸ3ປີຢູ່ເຮືອນ8ມື້ເສຍຊີວິດ !

ແມ່ໃຈດຳໜີໄປຢູ່ນຳຜູ້ບ່າວ ປ່ອຍລູກອາຍຸ3ປີຢູ່ເຮືອນ8ມື້ເສຍຊີວິດ! ເປັນອີກໜຶ່ງຄະດີທີ່ສະເທືອນໃຈຄົນໄປທົ່ວປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການເປີດເຜີຍວ່າ ເດັກຍິງອາຍຸ 3ປີເສຍຊີວິດຈາກສາເຫດຂອງການອົດອາຫານ

ຫຼັງຈາກຜູ້ເປັນແມ່ອອກຈາກເຮືອນໄປນານຮອດ 8ມື້ເພື່ອໄປຫາຜູ້ບ່າວຢູ່ແຂວງ ຄະໂງະຊິມະ ທາງໃຕ້ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊາກິຄາເຄະຮາຊິ ອາຍຸ24ປີ ແມ່ລ້ຽງດ່ຽວຈາກນະຄອນໂຕກຽວແຈ້ງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດວ່າບໍ່ເຄີຍຄາດຄິດວ່າລູກສາວຈະເສຍຊີວິດຈາກການຂາດນ້ຳຂາດອາຫານ

ລາວຄິດວ່າລູກໜ້າຈະບໍ່ເປັນຫຍັງ ຫາກປ່ອຍໃຫ້ລູກຢູ່ພຽງລຳພັງໃນອາພາສທະເມັນຢູ່ໃນແຂວງໂອຕະຂອງນະຄອນໂຕກຽວ ໂດຍຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກໍ່ອອກໄປຫາຜູ້ບ່າວໃນແຂວງຄະໂງະຊິມະທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນໂຕກຽວປະມານ 965KM.

ລາວໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂຕໃນວັນອັງຄານທີ 07/07/2020 ເປັນເວລາເກືອບເດືອນຫຼງັຈາກທີ່ລາວເດີນກັບມາຮອດບ້ານໃນວັນທີ 13/06/2020 ເຊິ່ງພົບວ່າລູກສາວບໍ່ຕອບສະໜອງໃດໆແລ້ວ. ໃນລະຫວ່າງນັ້ນລາວໄດ້ໂທແຈ້ງເກດສຸກເສີນລະບຸວ່າລູກສາວບໍ່ຫາຍໃຈ ແລະ ອ້າງວ່າລູກສາວປ່ວຍມາຫຼາຍມື້ແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີເງິນພາໄປໂຮງໝໍ

ຈາກການກວດສອບໃນບ່ອນເກີດເຫດພົບວ່າເດັກຍິງໃສ່ຜ້າອ້ອມທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນມານານຫຼາຍມື້ ແລະ ມີຜື່ນຂຶ້ນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະພາບຫ້ອງເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອ. ເມື່ອຜົນສັນນິສູດຖືກເປີດເຜີຍອອກມາພົບວ່າພາຍໃນທ້ອງຂອງເດັກຍິງນັ້ນວ່າງບໍ່ມີຫຍັງ ບົ່ງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າເດັກຍິງບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງແລະເສຍຊີວິດຈາກສາເຫດອົດອາຫານ

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວທາງສະຖານເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍທີ່ເຄີຍເບິ່ງແຍງເດັກໄດ້ເວົ້າວ່າເດັກຍິງບໍ່ໄດ້ມາສະຖານຮັບລ້ຽງເດັກນານຮອດປີແລ້ວ. ທີ່ສຸດແລ້ວຄຳໃຫ້ການແລະຄຳກ່າວອ້າງຂອງຜູ້ເປັນແມ່ຂັດກັບຫຼັກຖານທີ່ຖືກພິສູດອອກມາ ຈົນກະທັງຍອມຮັບສາລະພາບໂດຍດີແລະຖືກຈັບໃນທີ່ສຸດ.

Facebook Comments