ເຜີຍຄວາມລັບ ! ຕຸກກະຕາສີຂາວທີ່ຫ້ອຍຢູ່ໜ້າບ້ານໃນຍີ່ປຸ່ນ

ເຄີຍເບິ່ງໜັງກາຕູນ ອິກຄິວຊັງ ກັນບໍ່!! ເຄີຍສົງໄສກັນບໍ່ວ່າຕຸກກະຕາສີຂາວທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕົ້ນໄມ້ຄວາມຈິງແລ້ວມັນມີຄວາມໝາຍຫຍັງ!!! ມື້ນີ້ແອັດມິນຄິດອອກມາສິພາທຸກຄົນໄປສຶກສາເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຕຸກກະຕາສີຂາວນີ້ວ່າມັນມີປະຫວັດຫຍັງ.

ຕຸກກະຕາສີຂາວໄລ່ຝົນ ຫຼື ເທະຣຸເທະຣຸໂບຊຸ ໂດຍຄຳວ່າ ເທະຣຸ ໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນແປວ່າ “ແດດອອກ” ແລະ ໂບຊຸ ແປວ່າ “ພຣະ” ຄືກັບວ່າຕຸກກະຕານີ້ເປັນນັກບວດທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາສຳລັບຂໍພອນ ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮັບທຳນຽມນີ້ມາຈາກປະເທດຈີນເມື່ອປະມານສະໄໝເຮອັງ (ຄ.ສ 794- ຄ.ສ 1185) ປະເທດຈີນມີຕຸກກະຕາຂໍພອນທີ່ເປັນຕຸກກະຕາເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງຈັບໄມ້ກວາດ ເອີ້ນວ່າ ຕຸກກະຕາເຊົ່າສິງໜຽງ (ຍິງສາວຜູ້ກຳຈັດເມກຝົນ)

ເຊື່ອກັນວ່າໄມ້ກວາດນັ້ນສາມາດກວາດກຳຈັດປັດເປົ່າສິ່ງບໍ່ດີອອກໄປ ໂດຍມີບັນທຶກຈາກໜັງສືໃນສະໄໝບູຮານໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມຕອນໜຶ່ງກ່ຽວກັບຕຸກກະຕາ ເຊົ່າສິງໜຽງ ວ່າ “ຝົນຕົກມາດົນຈົນຫຼາຍເກີນໄປແລ້ວ”.

Facebook Comments