ເຄີຍສັງເກດບໍ 10ເລື່ອງແປກແຕ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ ທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ !

ເຄີຍສັງເກດບໍ10 ເລື່ອງແປກແຕ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ. ໃນຊີວິດເຮົາມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຢ່າງມັກຈະມີເລື່ອງແປກໆເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັງເກດ ມື້ນີ້ແອັດເລີຍຢາກລວບລວມ16ເລື່ອງແປກໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຮອບຕົວເຮົາ.

1. ຍຸງມັກເລືອດເດັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ອນເລືອດຜູ້ໃຫ່ຍ

2. ແຂ້ວຂອງແມງສາບຢູ່ໃນທ້ອງ

3.ຄົນຖະນັດຂວາມີອາຍຸສະເລ່ຍຍືນກ່ອນຄົນຖະນັດຊ້າຍເຖິງ 9ປີ

4. ເລືອດຂອງກຸ້ງມັງກອນເປັນສີຟ້າ

5. ສະໝອງຄົນເຮົາໜັກ3%ຂອງນ້ຳໜັກຮ່າງກາຍແຕ່ໃຊ້ເລືອດໄປລ້ຽງ15% ຂອງເລືອດທັງໝົດ

6. ແກ້ວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຂອງແຂງແຕ່ເປັນຂອງແຫຼວ.

7. ນອກຈາກມະນຸດແລ້ວໝີຂົ້ວໂລກ ລີງ ແລະ ຈິງໂຈ້ກໍ່ຈູບເປັນ.

8. ອູດສາທາດໝຸນຫົວໄດ້180ອົງສາ

9. ແມງມຸມຖ້ານຳໄປທອດລົດຊາດຈະຄືກັບຖົ່ວ

10. ຈິງໂຈ້ເປັນສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຊະນິດດຽວທີ່ຍ່າງຖອຍຫຼັງບໍ່ໄດ້.