ທັດມາຮາວ 1ໃນ 7ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກ !

ທັດມາຮາວ ສ້າງຂື້ນໂດຍ ຊາ ຈາຮັນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນຝັງສົບຂອງ ພະນາງ ມຸມທັດ ມາຮາວ ມະເຫສີ ທີ່ພະອົງຮັກຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ເສຍຊີວິດຂະນະມີອາຍຸໄດ້ພຽງ 39 ຊັນສາ ຫລັງຈາກທີ່ໃຫ້ກຳບຸດຄົນທີ່ 14.

ທັດມາຮາວ ສ້າງຂື້ນໃນລະຫວ່າງ ຄ.ສ 1631-1648 ໂດຍໃຊ້ຫີນອ່ອນສີຂາວຫມົດທັງຫລັງ ຮວມທັງໃຊ້ວັດສະດຸໃນການຕົບແຕ່ງຊັ້ນເລິດຈາກທົ່ວເອເຊຍ ເຊິ່ງຂົນສົ່ງໂດຍໃຊ້ຊ້າງກວ່າ 1000ໂຕ . ທັດມາຮາວ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນສິນລະປະແບບ ມຸດສະລິມ ທີ່ສວຍງາມສົມບູນແບບທີ່ສຸດໃນອິນເດຍ ນອກຈາກນີ້້ ທັດມາຮາວ

ຍັງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນອິນເດຍ ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີ່ນທາງມາຊົມ ທັດມາຮາວ ປີ1 ເກືອບ 3ລ້ານຄົນ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ທັດມາຮາວ ຍັງເປັນ 1 ໃນ 7 ສີ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກ.

Facebook Comments