ນາລົກຈຳລອງ ! ເຊີນມາທ່ຽວນາລົກເດີ !

ເຄີຍໄປທ່ຽວ “ນາຫຼົກ” ກັນແລ້ວຫຼືຍັງ ? ຖາມແບບນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜຢາກໄປເນາະ ໄດ້ຍິນວ່ານາລົກ ກໍບໍ່ມີໃຜຍາກໄປ ແຕ່ຖ້າບໍ່ຢາກໄປກໍປະຕິບັດຕົນຮັກສາສິນ, ເປັນຄົນດີເດີ້ ແຕ່ຖ້າໃຜຢາກຮູ້ວ່ານາລົກເປັນແບບໃດ ບ້ານເຮົາມີຈຳລອງໃຫ້ເບິ່ງເດີ້ ທີ່ ສວນຈໍາລອງ “ນາລົກ” ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ວັດປ່າພະບາດ ພູເຂາຄວາຍ, ເຂົ້າໄປທາງ ບ້ານ ນານົກຂຸ້ນ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນບັນດາທ່ານ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງລາວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໂລກ ນາລົກ ແລະ ສາດສະໜາພຸດ ! ມີເວລາກໍໄປສຶກສາ ພາລູກຫຼານໄປ ເພື່ອແນະນາສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດເດີ້

Facebook Comments