10 ອັນດັບສະຖານທີ່ສຸດມະຫັດສະຈັນທີ່ມີຢູ່ໂລກໃບນີ້ !

ອັນດັບທີ່ 10. ປະຕູສູນະຮົກ (Hell’s Door)

ອັນດັບທີ່ 9.ທະເລສາບໂມໂນ (Mono Lake)

ອັນດັບທີ່ 8. ຊາລາ ເດີະ ຢູຢູນິ (Salar de Uyuni)

ອັນດັບທີ່ 7. ພູເຂົາຊ໊ອກໂກເລັດ (Chocolate Hills)

ອັນດັບທີ່ 6. ນ້ຳພຸຮ້ອນສີເລືອດ (Blood Pond)

ອັນດັບທີ່ 5. ພູເຂົາໂຣໄຮມ່າ (Mount Roraima)

ອັນດັບທີ່ 4. ແມ່ນ້ຳສີແດງ (Rio Tinto River)

ອັນດັບທີ່ 3. ພາມຸກຄາເລ (Pamukkale)

ອັນດັບທີ່ 2. ບໍນ້ຳພຸຮ້ອນ ແກຼນພີສເມຕິກ (Grand Prismatic Spring)

ອັນດັບທີ່ 1. ເກາະໂຊໂຄຕ້າ (Socotra Island)