ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນບູຮານກ່ຽວກັບໂຊກດີ ແລະ ລາງຮ້າຍ

ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະສຳພັນກັບເລື່ອງຂອງຄວາມເຊື່ອທາງດ້ານໂຊກລາງ ຄວາມເຊື່ອນີ້ມີມາຕັ້ງແຕ່ບູຮານຮຸ່ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍສືບຕໍ່ໆກັນມາ ມີທັງຄົນເຊື່ອຫຼາຍ ເຊື່ອໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອເລີຍກໍ່ມີ ເພາະເລື່ອງແບບນີ້ມັນບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໃນທາງວິທະຍາສາດໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີການພົວພັນທາງດ້ານຈິດໃຈ.

ໃນຫົວບົດຂອງຄວາມເຊື່ອ ມື້ນີ້ແອັດມິນຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບ ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນບູຮານກ່ຽວກັບໂຊກດີ ແລະ ລາງ ຮ້າຍ ມານຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກໄປນຳກັນວ່າມີຫຍັງແນ່ ແຕ່ແອັດມິນຂໍບອກໄວ້ກ່ອນເລີຍວ່າ ນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຮົາບໍ່ສາມາດຫ້າມຄວາມເຊື່ອນີ້ໄດ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ຄືຖ້າເຮົາບໍ່ເຊື່ອກໍ່ໃຫ້ອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທີງ ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຈະບໍ່ເປັນການກະທົບຈິດໃຈຂອງຝ່າຍທີ່ເຊື່ອກ່ຽວກັບເລື່ອງແບບນີ້

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງລາງຮ້າຍ

ຄວາມເຊື່ອງເລື່ອງໄກ່ປ່າ ກາ ບ່າງ ບິນມາຈັບເຮືອນໃດກໍ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຈົນອາດເຖິງຂັ້ນບ້ານແຕກເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້

ງູ ຫຼື ນົກແສກເຂົ້າເຮືອນ ກໍ່ລ້ວນເປັນລາງຮ້າຍຈະນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາສູ່ເຮືອນຄືກັນ

ການນຶ້ງເຂົ້າ ຫຼື ຫູງເຂົ້າສານ ເມື່ອສຸກມາເຂົ້າຂາວທີ່ເຄີຍນຶ້ງກິນທຸກມື້ກາຍເປັນສີເຫຼືອງ, ແດງ ຫຼື ດຳ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ເຮືອນຊານຈະມີເລື່ອງເດືອດຮ້ອນເຂົ້າມາ ຄົນໃນເຮືອນຈະມີເຄາະໜັກສະລະພັດເລື່ອງ

ຖ້ານົກເຄົ້າຮ້ອງໃກ້ເຮືອນຫຼັງໃດແມ່ນບໍ່ດີ ສະແດງວ່ານົກມັນມາຮ້ອງເອົາຂວັນຂອງຄົນໃນເຮືອນ ຖ້ານົກຮ້ອງເຄົ້າຮ້ອງວົນວຽນໄປມາຫຼາຍຮອບສະແດງວ່າຈະມີຄົນຕາຍ

ນອກຈາກທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນຍັງມີ: ຫາບຂອງໄມ້ຫາບຫັກ ຕຳແຈ່ວຄົກແຕກ ແມ່ນຈະເກີດເຫດການບໍ່ດີ ຫຼື ຈະເປັນກັບໂກ້ຮ້ອງ 6 ບາດບໍ່ດີຖ້າກັບໂກ້ໂຕໃດຮ້ອງພຽງ 6 ບາດເຖິງ 3 ຄັ້ງແມ່ນໃຫ້ຂ້າມັນຖິ້ມ ເພາະກັບໂກ້ໂຕນັ້ນກຳລັງນຳທາງສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຂົ້າມາຫາເຮົາ

ໂຕຈີ່ຈ້ຽມຕົກມາໄຕ່ຕາມຕົວ ແມ່ນເຄາະເວນກຳກຳລັງເດີນທາງມາຮອດທ່ານແລ້ວ

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງລາງດີ ຫຼື ໂຊກດີ

ກ້ວຍອອກປີຂ້າງຕົ້ນໃຫ້ເຮັດຂັນຮັບເອົາຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໂຊກລາບແກ່ເຈົ້າຂອງ, ມີແມວມາຫາມີໝາຫຼົງມາຢູ່ນຳ ຖືເປັນນິມິດໝາຍອັນດີ, ງູເລືອຕັດໜ້າຜ່ານໄປໃຫ້ຖືວ່າຈະໄດ້ຮັບໂຊກໃຫ້ຮ້ອງຮັບເອົາ, ຖ້າດອກໂປຍຊຽນອອກດອກ 8 ດອກຈະໂຊກດີມີໂຊກລາບ.