ຄວາມເຊື່ອ ! ໄຫວ້ເຈົ້າທີ່ກາງເຮືອນ ເຊື່ອວ່າແກ້ບັນຫາການເງິນຕິດຂັດ ຊີວິດດີຂຶ້ນ

ໃຜທີ່ກໍາລັງມີບັນຫານການເງິນຕິດຕັດ, ມີແຕ່ລາຍຈ່າຍ ແຕ່ບໍ່ມີເງິນເຂົ້າມາເລີຍ, ໂຊກບໍ່ດີ
ທ່ານລອງປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອນີ້ເບິ່ງ ທີ່ມີຫຼາຍຄົນເຄີຍປະຕິບັດມາແລ້ວ ພົບວ່າຊີວິດີຂຶ້ນ ເປັນວິທີໄຫວ້ເຈົ້າທີ່ກາງເຮືອນ.

ທໍາອິດເຮົາກຽມ ໝາກໄມ້ 9 ຢ່າງ, ນໍ້າຊາ 5 ແກ້ວ, ດອກດາວເຮືອງ 9 ດອກ, ທຽນ 2 ເຫຼັ້ມ, ທູບ 5 ດອກ, ຜ້າຂາວ(ໄວ້ປູກາງເຮືອນ), ໝາກພູ 9 ຄໍາ.

ເລີ່ມຈາກປູຜ້າຂາວກາງເຮືອນ ແລະ ນໍາສິ່ງທີ່ເຮົາກຽມມາວາງໄວ້ເທິງຜ້າຂາວ ຫັນໜ້າເຂົ້າຫາເຮືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຈຸດທູບ, ທຽນ ແລ້ວກ່າວວ່າ:

ເຈົ້າທີ່ເຈົ້າທາງ ເຈົ້າຂອງທີ່ເຈົ້າຂອງທາງ ເຈົ້າຂອງບ້ານເຈົ້າຂອງເຮືອນເລກທີ (ໃສ່ເລກທີ່ເຮືອນຂອງຕົນ) ມື້ນີ້ເປັນວັນດີ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍນໍາເຄື່ອງສັກະລະບູຊາມາຖວາຍ ເພື່ອຈະບອກກ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດ, ສ້າງສາ …

(ແລ້ວແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ) ຫຼື ມາຢູ່ອາໄສໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ທໍາມາຄ້າຂາຍ ຫາກິນຮຸ່ງເຮື່ອງ ມີເງິນມີຄໍາກິນໃຊ້ເກັບບໍ່ຂາດ …

ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົງເປີດປະຕູເງິນປະຕູທອງໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໃຫ້ເລື່ອງເງິນຄໍາເຂົ້າມາສະດວກສະບາຍໃນທຸກທິດທາງ ແລະ ຫາກມີສິ່ງໃດທີ່ເຮັດຜິດໄປ ບໍວ່າຈະຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂະມາລາໂທດ ຂໍໃຫ້ທ່ານຍົກໂທດ ແລະ ອະໂຫສິກໍາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວແນ່ເດີ້ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ

ສໍາລັບວິທີການໄຫວ້ ເຈົ້າທີ່ເຈົ້າທາງ ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຄວນຈະໄຫວ້ວັນອັງຄານ ຫຼື ວັນເສົາຕອນທ່ຽງ ຄວນເຮັດ 3 ຫຼື 6 ເດືອນເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼື ທ່ານໃດທີ່ສະດວກເຮັດເດືອນລະເທື່ອຍິ່ງເປັນການດີ

ລາເຄື່ອງທານ ແລະ ແຈກເປັນທານ ເມື່ອທູບທຽນດັບແລ້ວ ກໍເອົາມືຈັບທີ່ພານແລ້ວກໍກ່າວ ຂໍເດນຂໍທາງໃຫ້ລູກ ໃຫ້ຫຼານໄດ້ກິນ ເພື່ອເປັນສິລິມຸງຄຸນແນ່ເດີ້ ສາທຸ …