ຫຼວງພະບາງ ຊີ້ແຈງ ກວດພົບເງິນ 828 ຕື້ກວ່າກີບ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ແມ່ນ 828 ລ້ານກວ່າກີບ

ຈາກກໍລະນີ້ ທີ່ມີຂ່າວຈາກສື່ ທາງການ ແລະ ເພຈຕ່າງໆ ອອກຂ່າວວ່າ ມີການກວດພົບການນໍາໃຊ້ເງິນລົງທຶນຂອງໂຄງການລັດ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈໍານວ 828 ຕື້ກວ່າກີບ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫຼ້າສຸດ ວັນີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ໄດ້ອອກ ແຈ້ງການ ຫາ ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອໃຫ້ ປະສານງານ ຫາ ບັນດາສໍານັກຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ແກ້ຂ່າວໃຫ້ ເພາະ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບ ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ,

ແຈ້ງການດ່ັງຂ້າງລຸ່ມ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງໃຫ້ບັນດາ ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບ ໂດຍທົ່ວເຖິງກັນ

Facebook Comments