ຜົນວິໄຈຊີ້ ມະນຸດມີໂອກາດສູນພັນ ຈາກພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະອາວຸດນິວເຄຣຍ

ທີມນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອອກຟອສ ເຮັດການສຶກສາການສູນພັນຂອງມະນຸດ ໂດຍການຄຳນວນໂອກາດທີ່ມະນຸດຈະຖືກໄພທຳມະຊາດ ລວມເຖິງອຸກາບາດພຸ່ງຕຳໂລກ ແລະພູເຂົາໄຟລະເບີດຄັ້ງໃຫ່ຍຈົນສູນພັນ

ຊື່ງອາໄສການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນການດຳລົງຢູ່ເທີງໂລກຂອງມະນຸດຊາດຕັ້ງແຕ່ 200.000 ປີທີ່ແລ້ວເພື່ອກຳນົດຄວາມຫນ້າຈະເປັນທີ່ມະນຸດຈະຫາຍໄປຈາກໂລກ ໂດຍໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າໃນປີຫນ້າມະນຸດມີໂອກາດສູນພັນເຖິງ 1 ໃນ 14.000 ຫາກປຽບທຽບແລ້ວໂອກາດ 1 ໃນ 14.000 ນັ້ນ

ເກີດຂື້ນງ່າຍກວ່າທີ່ຕະຫລອດຊີວິດຂອງມະນຸດຄົນຫນື່ງຈະຖືກຟ້າຜ່າເຖິງ 5 ເທົ່າ (ຟ້າຜ່າມີໂອກາດເກີດຂື້ນ 1 ໃນ 650.000 ຫລືໃຫ້ກຳເນີດແຝດສາມທີ່ເກີດຈາກໄຂ່ຫນ່ວຍດຽວກັນທີ່ມີໂອກາດເກີດຂື້ນ 1 ໃນ 60.000 ແລະຫາກພິຈາລະນາຈາກຂໍ້ມູນທາງບູຮານຄະດີ ແລະຟອສຊິລລວມກັບປັດໄຈທີ່ເກີດຈາກມືມະນຸດ

ຢ່າງເຊັ່ນ ພາວະໂລກຮ້ອນ ອາວຸດນິວເຄຼຍຫລືສົງຄາມຊີວະພາບ ໂອກາດທີ່ມະນຸດຈະສູນພັນຍິ່ງເພີ່ມຂື້ນຄື 1 ໃນ 23.000

ຍິ່ງກິນຊີ້ນສັດຍິ່ງເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ ແມງສາບຄືຜູ້ລອດຊີວິດຈາກພາວະໂລກຮ້ອນ ສ່ວນມະນຸດຫມົດສິດ ຜົນວິໄຈໂລກຕະລຶງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 1ລ້ານຊະນິດສ່ຽງສູນພັນ

ນອກຈາກນີ້ ເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາຍັງມີຜົນການວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໂຣເຊສເຕີຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ຈຳລອງສະຖານະການຄວາມຫນ້າຈະເປັນທີ່ໂລກຕ້ອງປະເຊີນຫາກ

ປະຊາກອນໂລກເພີ່ມຂື້ນ ແລະພາວະໂລກຮ້ອນຮຸນແຮງຂື້ນ ຊື່ງມີໂອກາດເປັນໄດ້ 3 ທາງ ໄດ້ແກ່ມະນຸດບໍ່ສູນພັນ ໂດຍຈະເກີດຂື້ນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອປະຊາກອນໂລກຮູ້ຈັກປັບໂຕກັບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ ມະນຸດຈຳນວນຫນື່ງຕ້ອງຕາຍຄື

ປະຊາກອນໂລກປະມານ 70% ຈະລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກໄປກ່ອນທີ່ໂລກຈະຟື້ນໂຕກັບມາ ຊື່ງຫນ້າຈະມີໂອກາດເກີດຂື້ນໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນຈຳນວນໂອກາດທັງ 3 ຂໍ້ ອີກທາງຫນື່ງຄື ໂລກແຕກໂລກຈະຖືກມະນຸດທຳລາຍຈົນບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໂຕເອງໄດ້ຈົນນຳມາສູ່ການທຳລາຍລ້າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດເທີງໂລກ

ນອກຈາກນີ້ ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ຍັງພົບຂໍ້ມູນທີ່ຫນ້າກັງວົນອີກວ່າແມ່ນວ່າມະນຸດຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການສູນພັນ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໂລກໄດ້ຮັບກໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະລ້າງເຜົ່າພັນມະນຸດໄດ້ເຊັ່ນກັນ

Facebook Comments