ອາຊຽນ ກາຍເປັນສູນກາງການເງິນສາກົນຂອງ ສ.ເກົາຫລີ

ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 17 ເດືອນພຶດສະພາ, ອ້າງອີງຕາມ ບົດລາຍງານ ຂອງ ຄະນະກຳມະ ການ ບໍລິການ ການເງິນ (FSC) ຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເປີດກວ້າງ ເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ບັນດາ ປະເທດໃນອາຊຽນ ເປັນໜຶ່ງໃນ ສາມ ຍຸດທະສາດ ຕົ້ນຕໍ ໃນການ ປະຕິບັດ ແຜນການໂດຍລວມ ຄັ້ງທີ 5 ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນ ສູນການເງິນ ສາກົນ ໃນປີ 2022 ຂອງປະເທດນີ້.

ອາຊຽນ ໄດ້ກຳນົດ ໃຫ້ເປັນ ພື້ນທ່ີການເງິນ ຂອງສ.ເກົາຫລີ , ສະນັ້ນ ຄວນເປີດກວ້າງ ຂະແໜງການ ໃນໄລຍະ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອປະຕິບັດ ແຜນການ ຄັ້ງໃຫຍ່ ຂອງປະເທດນີ້ ໃຫ້ກາຍສູນການເງິນສາກົນ.

ພາບປະກອບ

ຂ່າວ : ຂປລ

Facebook Comments