5 ຄຳເວົ້າທີ່ຫ້າມເວົ້າກັບພໍ່ແມ່ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ

ຫຼາຍໆຄົນຄົງຮູ້ກັນດີວ່າບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່ທົດແທນຢ່າງໃດກໍບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໝົດ ເພາະພະຄຸນຂອງພໍ່ແມ່ນັ້ນຍິ່ງໃຫ່ຍກ່ວາສິ່ງໃດເທິງໂລກໃບນີ້ແລະຫາກເຮົາເຮັດບໍ່ດີ ເວົ້າບໍ່ດີກັບພໍ່ແມ່

ນັ້ນບາບໃຫ່ຍຫລວງ ແລະມື້ນີ້ເຮົາມີປະໂຫຍກຄຳເວົ້າ 5 ປະໂຫຍກທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ທັງຕໍ່ໜ້າແລະລັບຫຼັງ ມາໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ອ່ານຫາກເພື່ອນໆຄົນໃດເຄີຍເວົ້າບໍ່ດີພໍ່ແມ່ ຢາກໃຫ້ເພື່ອນໆກັບໄປຂໍຄະມາທ່ານຂໍໂທດທ່ານເພື່ອຄວາມເປັນສີລິມົງຄຸນຂອງຊີວິດເຮົາ

1 ບໍ່ໂທດພໍ່ແມ່ຍາມທ່ານປ່ວຍໄຂ້

ບໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ຈະຫຍຸ້ງປານໃດ ຈະເດິກດື່ນປານໃດ ຈະຝົນຕົກແດດອອກປານໃດ ເພາະເຮົາເຈັບໄຂ້ທ່ານຈະລະຖີ້ມການງານໃນທັນທີ

ທ່ານຈະພາເຮົາໄປຫາໝໍໃນທັນທີທ່ານຈະຫາວິທີປິ່ນປົວຮັກສາເຮົາໃນທັນທີ ຍາມທີ່ທ່ານປ່ວຍໄຂ້ ເຮົາເຮັດຄືກັບທີ່ທ່ານເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຫລາຍ

ໜ້ອຍເທົ່າໃດຫລືວ່າເພາະພໍ່ແມ່ເຈັບປ່ວຍນານວັນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລ

2 ບໍ່ໂທດພໍ່ແມ່ວ່າໝົດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ມີໃຜທີ່ເກັ່ງໄປທຸກເລື້ອງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ເຮັດທຸກເລື່ອງໄດ້ສົມບູນ ພໍ່ແມ່ຄືຜູ້ໃຫ້ຊີວິດ

ທຸ່ມເທລຽ້ງດູເຮົາຈົນເຕີບໃຫ່ຍ ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ຢ່າຕໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ວ່າສູ້ພໍ່ແມ່ຂອງຄົນອື່ນກໍບໍ່ໄດ້ ຄຳເວົ້ານີ້ເມື່ອເວົ້າອອໄປເກັບກັບຄືນມາບໍ່ທັນ

ແລ້ວມັນຈະກາຍເປັນກາບາບໃນຊີວິດເຈົ້າໄປທັງຊີວິດ

3 ບໍ່ໂທດພໍ່ແມ່ວ່າຈູ້ຈີ້ຈຸກຈິກ

ພໍ່ແມ່ເກີດມາກ່ອນເຮົາ ມີປະສົບການຫລາຍກວ່າເຮົາຢ່າຕະຄອກທ່ານເມື່ອທ່ານນຳນິນຳໄລໃຫ້ກິນເຂົ້າ

ໃຫ້ໃສ່ເສື້ອຜ້າໜາໆໃຫ້ໃສ່ມວກກັນນັອກ ໃຫ້ກັບບ້ານໄວໆໃຫ້ເກັບຫ້ອງໃຫ້

ເພາະຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຈູ້ຈີ້ໃນເລື້ອງນີ້ກັບເຮົາພໍ່ແມ່ບໍ່ມີທາງຈູ້ຈີ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລູກຫຼານຂອງທ່ານແນ່ນອນຫຼືເຈົ້າວ່າບໍ່ແມ່ນ

4 ບໍ່ໂທດພໍ່ແມ່ທີ່ທ່ານຈົ່ມວ່າ

ທີ່ພໍ່ແມ່ຈົ່ມວ່າກໍເພາະເຮົາເຮັດບໍ່ດີທີ່ຈົ່ມວ່າບໍ່ແມ່ນເພື່ອຕົວທ່ານເອງແຕ່ເປັນເພາະເພື່ອເຮົາບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຄົນໃດທີ່ບໍ່ຮັກລູກຂອງຕົນເອງ

ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຄົນໃດທີ່ບໍ່ຍາກໃຫ້ລູກຈະເລີນກ້າວໜ້າກວ່າຕົນເອງ


ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຄົນໃດທີ່ບໍ່ຍາກໃຫ້ລູກຂອງຕົນເກັ່ງກ້າສາມາດກວ່າຕົນເອງ

5 ບໍ່ໂທດພໍ່ແມ່ວ່າຊັກຊ້າ

ຍາມພໍ່ແມ່ແກ່ເຖົ້າຢ່າດ່າປ້ອຍວ່າທ່ານເຮັດຫັຍງຊັກຊ້າ ຫາກເຮົາຍັງບໍ່ເຄີຍເປັນພໍ່ແມ່

ເຮົາບໍ່ມີທາງຮູ້ເລີຍວ່າຄົນເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮັກຄວາມອົດທົນຫລາຍປານໃດ ໃນການສອນໃຫ້ເຮົາເດີນ ສອນໃຫ້ເຮົາກິນ

ສອນໃຫ້ເຮົາອາບນ້ຳ ສອນໃຫ້ເຮົາຍາມທີ່ທ່ານຍັງເປັນໜຸ່ມສາວ

Facebook Comments