ສຸດອາລັງການ ! “ເຮນນິງສະວາຣ໌ ສະເຕດ້ຽມ” ສະໜາມກິລາທີ່ວິວງາມທີສຸດໃນໂລກ (ມີພາບ)


“ເຮນນິງສະວາຣ໌ ສະເຕດ້ຽມ”(Henningsvear Stadion)

ຕັ້ງຢູ່ເກາະໂລໂຟເທນ ທາງເໜືອສຸດຂອງປະເທດນໍເວໂດຍຊື່

ສະໜາມກໍ່ມາຈາກຊື່ຂອງຂອງບ້ານທີ່ຊື່ວ່າ”ເຮນນິງສະວາຣ໌”


ສະໜາມກິລາ”ເຮນນິງສະວາຣ໌”ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ

ຂອງຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນສະໜາມເຕະບານ

ລະດັບມາດຕະຖານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ສວຍງາມຢູ່ເທິງເກາະທີ່ມີຄວາມງົດງາມ.

ປັດຈຸບັນບ້ານເຮນນິງສະວາຣ໌ມີໂຮງແຮມລະດັບ

3ດາວໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ

ສະໜາມເຕະບານເຮນນິງສະວາຣ໌ ສະເຕດ້ຽມ

ຄືຈຸດໝາຍປາຍທາງສຳຄັນທີ່ຄົນຮັກການເຕະບານ

ຢາກມາສຳຜັດດ້ວຍສາຍຕາຕົວເອງຈັກເທື່ອໃນຊີວິດ.