ນັກບູຮານຄະດີພົບໄຂ່ມຸກເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກອາຍຸກ່ວາ 8000 ປີ

ນັກບູຮານຄະດີຄົ້ນພົບໄຂ່ມຸກເຊື່ອວ່າເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກມີອາຍຸປະມານ8000ປີທີ່ເກາະມາລາວານອກຊາຍຝັ່ງສະຫະລັດອາລັບເອມເລດກຽມນຳອອກສະແດງທີ່ກຸອາບູດາບີ

ສຳນັກຂ່າວເອເອຟພີລາຍງານຈາກກຸງອາບູດາບີສະຫະລັດອາລັບເອມິເລດເມື່ອວັນທີ20ຕຸລາວ່າວັດທະນະທຳແລະການທ່ອງທ່ຽວຂອງັດອາບູດາບີສະຫະລັດອາລັບເອມີເລດຖະແຫງວ່ານັກບູຮານຄະດີໄດ້ພົບໄຂ່ມຸກຕາມທຳມະໍາດເມັດກນຶ່ງເຊື່ອວ່າເປັນໄຂ່ມຸກທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກອາຍຸປະມານ8000ປີພົບຢູ່ບົນພຶ້ນຂອງຫ້ອງຫນຶ່ງເຊິ່ງກຳລັງທຳການສຳຫວດທາງບູຮານຄະດີເທິງເກາະມາລາວານອກຈາກຊາຍຝັ່ງກຸງອາບູດາບີລັດອາບູດາບີສະຫະລັດສຳລັບເອມີລັດຂະນະທີ່ກຳລັງທຳການສຳຫລວດດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳໃນຍຸກຕົ້ນຂອງປະເທດສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ກົມວັດທະນະທຳແລະການທ່ອງທ່ຽວຂອງລັດອາບູດາບີລະບຸອີກວ່າການກວດສອບດ້ວຍຄາບອນຊັ້ນຂອງໄຂ່ມຸກພົບວ່າມີອາຍຸຢູ່ໃນຊ່ວງ5800-5600ກ່ອນຄິດຕະການເອີ້ນວ່າຊ່ວງຫລັງຍຸກຫີນແລະການຄົ້ນພົບໄຂ່ມຸກເກົ່າແກ່ທີາສຸດໃນໂລກໃນອາບູດາບີເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ປະຈັກໄດ້ວ່າປະຫວັດສາດດ້ານວັດທະນະທຳແລະເສດຖະກິດຂອງປະເທດສະຫະລັດອາຫລັບເອມີເລດນັ້ນຢັ່ງຮາກລຶກກັບໄປເຖິງຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດໄຂ່ມຸກເມັດນີ້ເອີ້ນວ່າໄຂ່ມຸກອາບູດາບີຈະນຳອອກສະແດງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນງານສະແດງ10.000ປີແຫ່ງຄວາມຫລູຫລາໃນວັນທີ30ຕຸລານີ້ທີ່ລູຟອນອາບູດາບີ

Facebook Comments