14 ນິໄສຜູ້ຍິງດີໆທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນປ່ອຍມືລາວ

ตัดต่อสร้าง Bloggif

ສຳລັບຫນຸ່ມໆຄົນໃດທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າສາວໆທີ່ເຈົ້າຄົບຢູ່ດ້ວຍນັ້ນມີຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນຄົບຕໍ່ໄປຫລືບໍ່ເພາະບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນໃນຫລາຍໆເລື່ອງທີ່ບໍ່ຕົງກັນມື້ນີ້ມີ 14 ຂໍ້ເຊັກງ່າຍໆໄປເບິ່ງກັນເລີຍວ່າຄົນທີ່ເຈົ້າຄົບຢູ່ດ້ວຍຄວນຄົບໄວ້ໃຫ້ນານແສນນານຫລືຄວນປ່ອຍໃຫ້ຫລຸດມືໄປ

1 ເຂົາຈະບໍ່ເຈົ້າຊູ້ບໍ່ເບິ່ງຜູ້ຊາຍຫລືທອມຄົນອື່ນອອກຈາກເຈົ້າແລ້ວກໍ່ຈະບໍ່ຍ້ອງຫລືນຳເຈົ້າໄປທຽບກັບຜູ້ຊາຍຫລືທອມຄົນອື່ນ

2 ເຂົາຈະເປັນຫ່ວງເຈົ້າບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຢູ່ບ່ອນໃດເປັນຫຍັງກັບໃຜຈະຄອຍເຊັກຕະຫລອດເວລາເປັນຫ່ວງຈົນພວກເຈົ້າເບິ່ງເຂົາເປັນຄົນນ່າລຳຄານເລີຍກໍ່ເປັນຫ່ວງຄົນທີ່ຖືກເປັນຫ່ວງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຄົນເປັນຫ່ວງ

3 ເຂົາຈະຄອຍຢູ່ຂ້າງໆເຈົ້າສະເຫມີໃນຍາມທີ່ເຈົ້າທໍ້ເອີ້ນໄດ້ວ່າສຸກກໍ່ສຸກດ້ວຍກັນທຸກກໍ່ທຸກດ້ວຍກັນ

4 ຂໍ້ນີ້ຂ້ອນຂ້າງສໍາຄັນເຂົາຈະບອກເຈົ້າສະເຫມີວ່າຂົາຈະໄປໃສກັບເມື່ອໃດໄປກັບໃຜແລ້ວກັບຈັກໂມງເພາະເຂົາຮູ້ວ່າເຈົ້າເປັນຫ່ວງເຂົາຫລາຍເຂົາເລີຍຕ້ອງບອກຈະໄດ້ຄາຍກັງວົນໄດ້ດີກວ່າໄປໃສມາໃສບໍ່ຍອມບອກເລີຍບາງຄັ້ງຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງເຈົ້າອາດຈະມີນ້ຳຕາກໍ່ໄດ້ເຈົ້າບໍ່ສົງສານເຂົາບໍ

5 ເຂົາຈະບໍ່ຂີ້ຕົວະຫລືປິດບັງເຈົ້າແມ່ນວ່າເລື່ອງຫຍັງກໍ່ຕາມມີຫຍັງກໍ່ບອກກັນໄປເລີຍຕົງໆບໍ່ເສແສ້ງ

6 ເຂົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກລະແວງວ່າຈະຕ້ອງເລີກກັນ

7 ເຂົາຈະຕິດຕໍ່ເຈົ້າຕະຫລອດເວລາແມ່ນເຂົາຈະບໍ່ວ່າງເພາະເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຫງົາແລະຈະບໍ່ໄປໄກຈາກເຈົ້າ

8 ຫາກເຂົາມີຫຍັງກັບເຈົ້າເຂົາຈະຮັກເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນແລະຈະບໍ່ຍອມເລີກກັບເຈົ້າ

9 ເຂົາຈະບໍ່ບອກເລີກເຈົ້າກ່ອນແມ່ນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກໍ່ຕາມ

10 ເຂົາຈະບໍ່ໂມໂຫຂຶ້ນສຽງຫລືອາລົມເສຍໃສ່ເຈົ້າ

11 ເຂົາຈະຄອຍບອກຮັກຄອຍບອກຄິດຮອດເຈົ້າຕະຫລອດເວລານັ້ນລະຄືເຂົາຮັກເຈົ້າຫລາຍບໍ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຫ່າງຈາກຊີວິດເຂົາເລີຍ

12 ມື້ທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກເມື່ອຍກັບຫຍັງບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຂົາຄົນນັ້ນແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້່ຫາຍເມື່ອຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍ

13 ເຖິງມື້ນັ້ນເຂົາຈົ່ມວ່າງແຕ່ເຂົາກໍ່ຈະພະຍາຍາມຫາເວລາວ່າງເພື່ອທີ່ຈະມາລົມກັບເຈົ້າຫາກພົບຜູ້ຍິງຄົນໃດມີເກີນ10ຂໍ້ຄວນຮັກສາເຂົາໃຫ້ດີໆ

14 ເຈົ້າຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄອບຄົວເຂົາ ແລະ ເຂົາກໍ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນຄອບຄົວເຈົ້າເຊັ່ນກັນ

ตัดต่อสร้าง Bloggif