ເຮັດດີຫລາຍປານໃດສຸດທ້າຍມັນກໍ່ເອົາຊະນະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວບໍ່ໄດ້

ตัดต่อสร้าง Bloggif

ປະສົບການສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າຢ່າດີກັບໃຜໃຫ້ຫລາຍເພາະຄວາມດີມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກັບມາລຳບາກໃຈໃນພາຍຫລັງ

ຢ່າເອົາຄວາມຮັກໄປຜູກໄວ້ກັບໃຜຢ່າເອົາຊີວິດທີ່ມີຄ່າໄປມອບໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ້າຢ່າຍອມໃຫ້ໃຜມາດູຖູກຕາຫນ້າວ່າຄວາມຮັກຂອງເຮົາບໍ່ມີລາຄາ

ຢ່າຍື່ນມີດໃຫ້ຄົນອື່ນມາແທງເຮົາຊ້ຳໆດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພໃຫ້ໂອກາດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຢ່າຍອມປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງທຸກເຈັບຊ້ຳໆເພາະຄຳວ່າບໍ່ມີບ່ອນໄປ

ຢ່າຍອມໃຫ້ໃຜມາທຳຮ້າຍຊ້ຳໆພຽງເພາະເຮົາຮັກແລະໄວ້ໃຈລາວຄວາມດີຊະນະຄົນເຫັນແກ່ຕົວບໍ່ໄດ້ຄວາມສົງສານຊະນະຄົນບໍ່ຮັກບໍ່ໄດ້

ຄວາມທຸ້ມເທເອົາຊະນະໃຈບໍ່ໄດ້ຄວາມຄາດຫວັງເອົາຊະນະໃຈຄົນບໍ່ຮັກບໍ່ໄດ້ຄວາມຊື່ສັດເອົາຊະນະຄົນຫລາຍໃຈບໍ່ໄດ້ຄວາມຮັກເອົາຊະນະໃຈຄົນບໍ່ຮັກບໍ່ໄດ້

ຫາກເມື່ອຍທີ່ຈະຕ້ອງຮັກທຸ່ມເທໃຫ້ກັບຄົນບໍ່ເຫັນຄ່າກໍ່ຄວນຈະຖອຍມາຕັ້ງຫລັກພັກໃຫ້ໃຈໄດ້ພັກຜ່ອນເສຍແນ່

ການກັບອອກມາຈາກຈຸດທີ່ຢືນຢູ່ເຖິງຈະເຈັບປວດແຕ່ເຮົາຄວນໃຫ້ໂອກາດຕົວເອງໄດ້ພັກຢ່າແຂວນຊີວິດເຮົາໄວ້ກັບຄວາມພໍໃຈຂອງຄົນອື່ນ

ມື້ນີ້ຕົວເອງເມື່ອຍພໍຫລືຍັງຢ່າແລ່ນຕາມຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າຫລາຍເກີນໄປຊ່ວຍຮັກຕົວເອງແນ່ເຫັນຄ່າຕົວເອງແນ່

ຊີວິດຂອງເຮົາເລືອກໄດ້ວ່າຈະຢູ່ໃນທີ່ທີ່ມີຄວາມສຸກຫລືຈະທົນທຸກຕະຫລອດໄປ

ตัดต่อสร้าง Bloggif