ເຄັດລັບປ່ຽນແມວນ້ອຍເປັນແມ່ເສຶອສາວ ໂດຍລີລາເຊັກສຸດແພວພຣາວມັດໃຈຜົວ

ເລືອງເຊັກຖືເປັນໂຕຊ້ອຍທີ່ດີໃນການເພີ່ມຄວາມຊຳພັນຂອງຄູ່ຮັກຫຼັ່ງແຕ່ງງານໃຫ້ຍາວນານຂື້ນໄດ້ແຕຈະມີເຊັກທັງທີຖ້າມີໃນຮູບແບບເກົ່າໆ ກໍ່ຄົງຈະໜ້າເບື່ອດັ່ງນັ້ນສາວໆຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ທັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໂດຍການພັດທະນາລີລາເຊັກໃຫ້ສາາດມັດໃຈຜົວໄດ້ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງມີ 4 ເຄັດຫຼັບທີ່ຈະທີ່ຈະສາມາດປ່ຽວແມວນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນແມ່ເສືອສາວລີລາແພວພຣາວໃນເລືອງບົນຕຽງແບບທີ່ຜົວເຫັນແລ້ວຈະຕ້ອງຫຼົງຫົວປັກຫົວປໍາຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າຢ່າງແນ່ນອນມີເຄັດຫຼັບຫັຍງມາເບິ່ງນໍາກັນ

1 ໝັ້ນເຮັດວຽກບ້ານ ຝຶກຝົນກະບວນທ່າລີລາຮັກຢູ່ສະເໝີ

ທໍາອິດຂອງການອັບເດດເວລາຈາກແມວໂຕນ້ອຍມາເປັນແມວເສືອສາວກໍ່ຄື ການຝຶກຝົນທ່າລີລາຮັກໃຫ້ແພວພຣາວຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ຜົວຂອງເຈົ້າປະທັບໃຈໃນລີລາໃໝ່ໆ ທີ່ເຈົ້ານໍາສະເໜີຖຶກເວລາຕ້ອງພະເດັດເສິກຢູ່ຕຽງໂດຍເຈົ້າເລືອກທ່າທີຜູ້ຊາຍມັກ ເພາະຈະຊວຍດີກີຄວາມຟິນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກຫຼາຍຂື້ນ

2 ສົ່ງສຽງຄາງສ່ວນກະເສົ່າ

ສຽງຖືເປັນຕົວຊວຍທີ່ຈະເພີ່ມດີກີຄວາມຟິນຫ້ກັບກິດຈະກໍາຢູ່ຕຽງດັ່ງນັ້ນສາວໆ ຄ່ວນສົ່ງສຽງຄາງຊ່ວນກະເສົ່າຄະນະທີ່ຮ່ວມຮັກກັບໜຸມຂ້າງກາຍຂອງເຈົ້າເບິ່ງຊຶ່ງສຽງທີ່ເປັງອອກມານັ້ນນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຮູ້ສຶກຟິນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ຕອບສະໜອງລີລາຮັກຂອງເຂົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າຄວນຈະໄປຕໍ່ແນວໄດ

3 ໃຊ້ກົ້ນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ

ກົ້ນຂອງສາວໆ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍຫຼົ່ງຫົວປັກຫົວປໍາດັ່ງນ້ນຄວນໃຊ້ກົ້ນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນທຸກໆເທືອທີ່ມີກິດຈະກໍາຢູ່ຕຽງເຊັ່ນ ແກ່ງກົ້ນເພື່ອໂຊລີລາໃຈໂຕເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນຈະຊວຍເພີ່ມລະດັບຄວາມສຽວ ແລະ ອາລົມທາງເພດໃຫ້ກັບຄູ່ຮັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

4 ລີລາຈູບສະຍົບໃຈຊາຍ

າເຖິ່ງສິ່ງຊໍາຄັນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການມີເຊັກຊວຍໃຫ້ແມວນ້ອຍທັງຫຼາຍກາຍເປັນເສືອສາວເຕັມຕົວກໍ່ຄືລີລາຈູບໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທີ່ສາວຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າການຈູບແບບໄດທີ່ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຢາກມີເພດສໍາພັນລົດລະດັບຕໍາລົງໄປຈູບນ້ອງຊາຍຂອງຄູ່ຮັກກໍ່ຈະຍິ່ງໃຫ້ຮູ້ສຶກຟິນຫຼາຍຂື້ນໄປອີກຢ່າງແນ່ນອນ

ແລະ ນີ້ກໍ່ຄືເທັກນິກໃນການເພີ່ມລະດັບຄວາມຮ້ອນແຮງຂອງລີລາເຊັກທີ່ຜູ້ຊາຍມັກ ໃຫ້ແມວນ້ອຍຜູ້ແສ່ນແບ້ວຄືເຈົ້າມາເປັນແມ່ເສືອສາວພຣາວສະເໜເຂົາຫຼົ່ງໃຫຫຼາຍຂື້ນຮັບຮອງໄດ້ວ່າຮາກລອງເຮັດແລ້ວໜຸ່ມໆຂາງກາຍຈະຕ້ອງປະທັບໃຈໃນຄວາມເປັນເສືອສາວຂອງເຈົ້າຈົນລືມບໍ່ລົງ