ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ອາລົມດີໃນທຸກມື້​

ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ອາລົມດີໃນທຸກມື້​
ຂໍຖາມແນ່ນະມື້ນີ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດແນ່ ມີຄວາມສຸກ ເສົ້າ ຫງຸດດຫງິດ ຫຼື ວິຕົກກັງວົນ ເຈົ້ານຶກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກໃນຊ່ວງ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດໄດ້ງ່າຍກວ່າມື້ວານ ຫຼື ເມື່ອວັນສຸກທີ່ແລ້ວແມ່ນບໍແລ້ວຖ້າເປັນຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອເດືອນກ່ອນເດອາລົມຕ່າງໆນັ້ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນເຮົາໄດ້ທຸກວິນາທີເມື່ອຮູ້ສຶກຄຽດໃນບ່ອນເຮັດວຽກກໍ່ມີແນວໂນ້ມວ່າເຈົ້າຈະເຮັດຜິດພາດ ແລະ ຄິດຫຍັງບໍ່ຄ່ອຍອອກເມື່ອເຈົ້າຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນກໍ່ຈະຂາດແຮງຈູງໃຈ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈລົ້ມລົງນອນຊື່ໆເມື່ອເຈົ້າຮ້າຍໃຜຜູ້ຫນຶ່ງກໍ່ອາດຈະປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ອື່ນຢ່າງຫຍາບຄາຍເຊັ່ນກັນດັ່ງນັ້ນຈົ່ງຢ່າປ່ອຍໃຫ້ອາລົມເສຍທໍາລາຍສິ່ງດີໆທັງໝົດ

ອາລົມມີສ່ວນສໍາພັນກັບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສຳພັນກັບເງິນຫຼາຍເມື່ອມີເງິນນ້ອຍຄົນເຮົາກໍ່ປັບປ່ຽນວິທີໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການໃຊ້ຊີວິດໂດຍອັດຕະໂນມັດແບບດຽວກັບອາລົມເຈົ້າຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຍອມຮັບວ່າເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກແບບນັ້ນເພື່ອປັບຕົວແລະຈັດການກັບອາລົມໄດ້ຢ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ
3 ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອາລົມດີໄດ້ທຸກມື້
1 ອາລົມໂດຍທົ່ວໄປໃນມື້ນີ້
2 ເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນັ້ນ
3 ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງອາລົມຂອງເຈົ້າກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ເຈົ້າຈະສັງເກດວ່າອລົມຂອງຕົວເອງປັ່ນປ່ວນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະມື້ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງປົກະຕິຫຼາຍທີ່ສຳຄັນເຮົາເປັນພຽງມະນຸດທຳມະດາການຄວບຄຸມເຫດການຕ່າງໆລວມເຖິງການຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຫດການເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຄວນທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກີເສຍກ່ອນ ແລະ ຢ່າລືມວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດອາລົມດີໄດ້ຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍເຫດນີ້ເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຄວນກົດດັນຕົວເອງຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມຈົດບັນທຶກອາລົມຂອງເຈົ້າເອງ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆເຈົ້າກໍ່ຈະເລີ່ມສັງເກດເຫັນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງໃດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ

ວິຕົກກັງວົນ ຫຼື ເສົ້າເຈົ້າອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າໃນມື້ທີ່ຝົນຕົກຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າອາລົມບູດຫຼືການທັກທາຍເພື່ອນບ້ານຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີພະລັງກະຊັບກະເສນໄປຕະຫຼອດມື້ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ແອັບພີເຄຊັນມິດສະເຕີມູດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເບີ່ງເຫັນຄວາມສຳພັນໄດ້ຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນເຖິງວ່າກ່ອນຫນ້ານີ້ສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກເສົ້າ ແລະ ປັດຈຸບັນເຈົ້າກໍ່ຍັງຮູ້ສຶກເສົ້າຢູ່ແຕ່ຢ່າງຫນ້ອຍເຈົ້າກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງອາລົມດີຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດເຊັ່ນ:ການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຈົ້າຢາກເຮັດຕະຫຼອດແຕ່ກໍ່ມັກເລື່ອນໄປສະເໝີແຕ່ຕອນນີ້ເຈົ້າຮູ້ແລ້ວວ່າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບນັ້ນສຳຄັນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຈົ້າສາມາດປັບອາລົມຂອງຕົວເອງໄດ້ເຖິງຈະບໍ່ມີໃຜສັງເກດເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຈົ້າກໍ່ຕາມ
ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນມຸມມອງກໍ່ຕ້ອງໃສ່ໃຈສິ່ງທີ່ເບິ່ງເຫັນນຳ

Facebook Comments