ຂໍຕາຍແທນລູກໄດ້ບໍ… ພໍ່ໃຈສະລາຍໄດ້ຮັບໂທລະສັບຈາກໂຮງໝໍວ່າລູກຖືກທຳຮ້າຍອາການສາຫັດ ພໍຮູ້ໂຕຄົນກໍເຫດເກືອບລົ້ມທັງຍື່ນ !

ຂໍຕາຍແທນລູກໄດ້ບໍ… ພໍ່ໃຈສະລາຍໄດ້ຮັບໂທລະສັບຈາກໂຮງໝໍວ່າລູກຖືກທຳຮ້າຍອາການສາຫັດ ພໍຮູ້ໂຕຄົນກໍເຫດເກືອບລົ້ມທັງຍື່ນ !
ປັນຫາການຫຍ່າຮ້າງ ແລະ ປັນຫາຄອບຄົວບາງຄັ້ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຮັບໄດ້ ໂດຍສະເພາະເມື່ອ “ຜົວ-ເມຍ” ບໍ່ສາມາດຄອງຮັກກັນໄດ້ຍາວນານຢ່າງທີ່ໃຈຫວັງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນໄປຮອດລູກນ້ອຍໄຣ້ດຽງສາທີ່ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າສະຕາກຳຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຈະເປັນແນວໃດ ເພາະບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ຈະພົບກັບພໍ່ ຫຼື ແມ່ໃໝ່ທີ່ສາມາດຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງເຂົາໄດ້ເໝືອນຄວນຈະເປັນ.

Senad Kardasevic ຊາຍໜຸ່ມເລີກລາກັບເມຍ ແລະ ແຍກກັນຢູ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີ ເອຣິນາ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມດູແລຂອງຜູ້ເປັນແມ່. ລະຫວ່າງທີ່ຜູ້ເປັນພໍ່ກຳລັງເດີນທາງໄປຫາລູກຂອງເຂົາໃນວັນຫຍຸດຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຕ້ອງໃຈສະລາຍເມື່ອໄດ້ຮັບໂທລະສັບຈາກໂຮງໝໍວ່າ ລູກສາວຕົວນ້ອຍຂອງເຂົາກຳລັງຈະຕາຍ ເດັກນ້ອຍຖືກຮັບຕົວມາດ້ວຍອາການສາຫັດ ພ້ອມບາດແຜ ແລະ ຮອຍຊ້ຳທົ່ວຮ່າງກາຍ ອີກທັງກະດູກຫັກອີກຫຼາຍແຫ່ງ.

ໃນມື້ເກີດເຫດ ແມ່ແທ້ໆ Sanda Alibabic ແລະ ແຟນໃໝ່ Mirzan Jakupi ລາວໄດ້ໂທໄປແຈ້ງວ່າ ເດັກນ້ອຍແລ່ນໄປຕຳເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ແຕ່ຄຳໃຫ້ການຕ່າງໆກັບສວນທາງກັບຜົນກາານກວດຮ່າງກາຍຂອງແພດ ເຮັດໃຫ້ພາຍຫຼັງທັງຄູ່ຮັບສາລະພາບວ່າເປັນຄົນທຳຮ້ານເດັກນ້ອຍຢ່າງທາລຸນ ໂດຍທີ່ແມ່ເປັນຜູ້ລົງມື ແລະ ມີແຟນໃໝ່ຮ່ວມກະທຳນຳ.
ພາບບີບຫົວໃຈທີ່ພໍ່ຕ້ອງກົ້ມລົງຈູບລາລູກນ້ອຍ ຫຼັງຈາກທີ່ຕັດສິນໃຈຖອດເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ ໃຫ້ໝໍຫຍຸດການຍື້ຊີວິດ ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຕ້ອງທົນທໍລະມານ ກັບ ການຮັກສາທີ່ມີໂອກາດລອດຊີວິດນ້ອງລົງທຸກທີ.