8 ສັນຍານທີ່ບອກວ່າເຈົ້າຄວນຈອດລົດ

ຄວາມຢາກນອນ ມີຜົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງການເກີດອະບັດຕິເຫດ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ປະສາດສຳພັດຊ້າ, ສະໝອງຕື້, ຕັດສິນໃຈຜິດພາດ, ສະໝອງສັງການຊ້າ ແລະ ຫາກວ່າດື່ມສິ່ງມຶນເມົ້ານຳ ແຮງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍເທົ່າ ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ຖ້າຫາກວ່າເກີດອາການຕໍ່ໄປນີ້ ເຈົ້າຄວນຈອດລົດຊອກບ່ອນປອດໄພ ນອນລັບ ປະມານ 10-15 ນາທີ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສົດຊື່ນຂື້ນ.
8 ສັນຍານທີ່ບອກວ່າເຈົ້າຄວນຈອດລົດ

  1. ຫາວນອນຕະຫຼອດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ
  2. ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ, ຫງຸດງິດ, ກະວົນກະວາຍ
  3. ຮູ້ສຶກໜັກໜັງຕາ, ລື່ມຕາບໍ່ຂື້ນ ພາບມົວ
  4. ຂັບລົດສາຍໄປມາ ຫຼື ເລີ່ມອອກນອກເສັ້ນທາງ
  5. ໃຈລອຍບໍ່ມີສະຕິ
  6. ບໍ່ຈື່ວ່າຂັບລົດຜ່ານຫຍັງແນ່ໃນຊ່ວງ 2-3 ກິໂລແມັດທີ່ຜ່ານມາ
  7. ຮູ້ສຶກໜັກຫົວ
  8. ເບິ່ງຂ້າມສັນຍານໄຟແດງ, ປ້າຍຈາລາຈອນ