8 ທ່າກອດສຸດແສນຈະໂຣແມນຕິກມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າກອດແບບໃດແຟນເຖິງຈະຮັກ ແລະ ຫຼົງເຈົ້າໄປຕະຫຼອດ

1 ກອດແບບຫົວອີງກັນ
​ການທີ່ເອົາອີງກັນ ແລະກັນ ສະແດງເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດ ເວລາເຂົ້າໄປກອດໃຫ້ເອນຫົວໄປດ້ານຂ້າງເພື່ອສ້າງຄວາມໂຣແມນຕິກແຕ່ຢ່າຍື່ນອອກໄປໄກເກີນໄປໃຫ້ແກ້ມຂອງເຮົາສໍາພັດກັບໃບຫນ້າຂອງອີກຝ່າຍ

2 ກອດແຫນ້ນໆ ແລະ ຄ້າງໄວ້
ຄ່ອຍໆກອດອີກຝ່າຍໃຫ້ແຫນ້ນຂຶ້ນແຕ່ຢ່າແຫນ້ນເກີນໄປ ປ່ອຍເວລາໃຫ້ຊຶມຊັບຄວາມຮູ້ສຶກກັນ ແລະ ກັນ

3 ໃຊ້ມືຊ່ວຍໃນການກອດ
ເວລາທີ່ກອດກັນອາດຈະໃຊ້ມືຂຶ້ນມາລູບຫຼັງເບົາໆຫຼືຄ່ອຍລູບຫົວເຂົາເບົາໆມັນຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໂຣແມນຕິກໃຫ້ກັບຄູ່ຂອງເຈົ້າໄດ້

4 ປ່ອຍກອດຈາກກັນຊ້າໆ
ເວລາທີ່ກອດກັນສໍາເລັດແລ້ວຢ່າຟ້າວຮີບຖອດອອກຈາກກັນໃຫ່ຄ່ອຍໆປ່ອຍກອດອອກຈາກກັນຊ້າໆເຈົ້າສອງຄົນຈະຍັງໄດ້ສໍາພັດກັນຢູ່ຫຼັງຈາກກອດໄປແລ້ວມີເວລາໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງຕາກັນຫນ້ອຍໆ ແລະ ໂອ້ລົມກັນ.

5 ກອດແບບໂອບຄໍເຂົາໄວ້
ການກອດແບບໂຣແມນຕິກນັ້ນລໍາຕົວ ຫນ້າເອິກ ແລະ ຫນ້າທ້ອງຂອງເຈົ້າທັງສອງຈະສໍາພັດກັນນີ້ເປັນທ່າກອດທີ່ອົບອຸ່ນແລະ ແນບຊິດຫຼາຍເປັນພິເສດທີ່ຢໍ້າເຕືອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດ

6 ຍ່າງມາດ້ານຫຼັງແລ້ວກອດ
ເປັນກອດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກປະຫຼາດໃຈການໂອບແຂນຂອງເຈົ້າຮອບແອວຂອງອີກຝ່າຍ ແລະ ການເອົາຫົວແນບຫົວຈະເປັນການສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈທີ່ໂຣແມນຕິກສຸດໆ

7 ຢືນທາງຫຼັງແລ້ວກອດ
ເອົາລໍາຕົວຂອງເຈົ້າໄປໄວ້ແນບກັບແຜ່ນຫຼັງຂອງອີກຝ່າຍຂະນະທີ່ເຈົ້າກອດ ແລະ ໂອບແຂນຮອບຕົວເຂົາ

8 ເອົາແຂນໄວ້ຂ້າງໜ້າ
ເຈົ້າອາດຈະເຊື່ອງແຂນຂ້າງໜຶ່ງໄວ້ເທິງແຂນອີກຂ້າງໜຶ່ງເອົາແຂນຂ້າງໜຶ່ງໄວ້ຂ້າງໜ້າແຂນອີກຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງເອົາແຂນໄປຢູ່ທີ່ລະດັບຫນ້າເອິກ ແລະ ໂອບຮອບໄລ່ຂອງຄົນທີ່ເຈົ້າກໍາລັງກອດ

Facebook Comments