ຊາວນາຂຸດດິນໃນໄຮ່ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລ້ວພົບສິ່ງປິດສະໜາ ເຮັດໃຫ້ແຕກຕື່ນໄປທົ່ວ

ການຄົ້ນພົບເທື່ອນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ້າວ ເຈເມັສ (James) ກຳລັງຂຸດດິນເພື່ອວາງທໍ່ແກ໊ສທຳມະຊາດໃນໄຮ່ຖົ່ວເຫຼືອງຂອງໂຕເອງ ແຕ່ທັນໃດນັ້ນລາວໄດ້ຂຸດພົບວັດຖຸບາງຢ່າງ ລັກສະນະຄືກະດູກຂອງສັດທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ໃນເວລາຕໍ່ມາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າມາກວດສອບແລະໄດ້ລົງພື້ນທີ່ສຳຫຼວດພົບວ່າເປັນ “ຊາກກະດູກຂອງຊ້າງແມມມ໋ອດ” ຫລັງຈາກຂຸດລົງໄປເລື້ອຍໆກໍ່ພົບສີ້ນສ່ວນຂອງກະດູກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີກະໂຫຼກ,ງາຄູ່,ກະດູກຂ້າງ,ກະດູກສັນຫລັງແລະຍັງພົບສ່ວນກະດູກບ່າທັງສອງເບື້ອງອີກດ້ວ

ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດຂອງຊ້າງແມມມ໋ອດໂຕນີ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ທາງນັກວິໄຈຄິດວ່າມັນໜ້າຈະຖືກຄົນຂ້າແລ້ວເກັບໄວ້ບ່ອນນີ້ເພື່ອເປັນອາຫານສຳຮອງ ເຊິ່ງຄາດວ່າອາດເສີຍຊີວິດໃນເມື່ອປະມານ 10,000 ປີກ່ອນ ສຳຫຼັບຂາທາງໜ້າແລະທາງຫລັງຂອງມັນອາດຈະຖືກກິນໄປແລ້ວ

ຄາດບໍ່ເຖິງວ່າ ໃນທີ່ນາແບບນີ້ຈະມີຊາກຊ້າງແມມມ໋ອດບູຮານໄດ້ ຫຼັງຈາກຊ້າງແມມມ໋ອດບູຮານໂຕນີ້ເສີຍຊີວິດລົງຊາກຂອງມັນຖືກເກັບໄວ້ທີ່ນີ້ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜື່ນໆປີ

ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າການຄົ້ນພົບເທື່ອນີ້ຈະສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກແລະເຂົ້າໃຈສະຖານະການທາງຊີວະພາບໃນຍຸດນັ້ນເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນປະຫວັດສາດ

Facebook Comments