ຂຸມເລິກຊ່ຳຕຶກຫົກຊັ້ນ ກ້ວາງຊ່ຳສອງເດີ່ນເຕະບານ ໂຜ່ກາງໄຮ່ຫຼັງຝົນຕົກ

ເດລີ່ເມລາຍງານວ່າ ຂຸມເລິກຂະໜາດໃຫຍ່ປະກົດຂຶ້ນຈາກການຖືກຝົນເຊາະມາສະສົມມາເປັນເວລາ 100 ປີມັນປະກົດໂຕໃນຟາມລ້ຽງງົວແຫ່ງໜື່ງ ໃກ້ເມືອງໂລໂຕລົວ ປະເທດນິວຊິແລນຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າອາດເປັນກຸ່ມເປັນຂຸມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ
ຂຸມເລິກດັ່ງກ່າວມີຂະໜາດສຳສອງເດີນເຕະບານ ແລະເລິກປະມານສຳຕຶກ 6 ຊັ້ນ ມັນປະກົດໂຕເມື່ອອາທິດກ່ອນຖັດຈາກສະນາມໜ້າລ້ຽງງົວ

ນັກທໍລະນີວິທະຍາທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານພູເຂົາໄຟແບັດ ສະກ໊ອດ ກ່າວວ່າ ຝົນຕົກໜັກກ່ອນໜ້ານີ້ເບິ່ງຄືຈະເປີດພື້ນນິວໜ້າຂຸມນີ້ ມັນຢູ່ຫ່າງ 15 ກິໂລແມັດຈາກທາງພາກເໜຶອຂອງໄອແລນທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານບໍນ້ຳພຸຮ້ອນ
ຂຸມຖືກເປີດເຜີຍຍ້ອນຝົນທີ່ເສາະມັນມາສະສົມເປັນເວລາ 40-50 ເຖີງ 100 ປີ ແບັດ  ສະກ໊ອດ ກວ່າຫຼັງຈາກໄປສຳຫຼວດທີຟາມ
“ຝົນທີ່ຕົກຢ່າງໜັກເມື່ອສຸດທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາເປັນໂຕເລ່ງປະຕິກິລິຍານິ້ ຂຸມຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຫັນກ່ອນໜ້ານີ້ໜ້າຈະມີຂະໜາດປະມານໜຶ່ງໃນສາມຂອງຂຸມນີ້ ເພາະສະນັ້ນຂຸມນີ້ຖຶວ່າໃຫຍ່ຫຼາຍ

ຄໍລີນ ເທເມນ ເຈົ້າຂອງຟາມບອກວ່າ ເຂົາກຳລັງຈະເຮັດຮົ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ງົວຂອງລາວຕົກລົງໄປໃນຂຸມ
“ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຮົ້ວເພຶອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດອອກໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກສັດບໍ່ໄດ້ໂງ່ພວກມັນສັງເກດເຫັນຂຸມແລະບໍ່ຢ່າງລົງໄປກໍ່ຕາມ