ກຳປູເຈຍ ຫ້າມນັກທ່ອງທ່ຽວນັ່ງກິນອາຫານ ຕາມສະໜາມຫຍ້າໃນບໍລິເວນວັດ

ຕາມແຫລ່ງຂ່າວຊິນຮວາ, ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ກຳປູເຈຍ ໄດ້ອອກກົດລະບຽບໃໝ່ ຫ້າມນັກທ່ອງທ່ຽວ ນັ່ງກິນອາຫານຢູ່ຕາມສະໜາມຫຍ້າ ໃນບໍລິເວນ ນະຄອນວັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກຳປູເຈຍ ກ່າວວ່າ ການເຮັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຫລຸດຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງນະຄອນວັດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເຈົ້າໜ້າທ່ີຂັ້ນສູງ ຝ່າຍການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາອຸທະຍານ ບູຮານຄະດີ ເມືອງພະນະຄອນ ກ່າວຕໍ່ສຳນັກງານຊິນຮວາວ່າ ຄຳສັ່ງຫ້າມນີ້ ຍັງລວມເຖິງ ຜູ້ຂາຍອາຫານ ບໍ່ໃຫ້ຈັດວາງ ສະຖານທີ່ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ກິນອາຫານ ຢູ່ຕາມເດີນຫຍ້າ ໃນພື້ນທ່ີດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນ, ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບ ເຖິງຄຸນຄ່າ ມໍລະດົກ ທາງວັດທະນະທຳ ລວມທັງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍຂອງ ປະຊາຊົນ ໃນເຂດອຸທະຍານນີ້. ຂະນະດຽວກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳປະຊາສຳພັນ ເຖິງຄຳສັ່ງຫ້າມນີ້ ເຖິງບັນດາພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນເວລາ 45 ວັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະດຳເນີນ ມາດຕະການຢ່າງເດັດຂາດ ກັບ ຜູ້ທີ່ຝາຝືນ ກົດລະບຽບນີ້.

ຂ່າວ : ຂປລ