ຈັດອັນດັບ! 15 ຜູ້ຮັກສາປະຕູ ພີເມຍລີກ ອັງກິດ.

ອັນດັບ 15 ຜູ້ຮັກສາປະຕູ ພີເມຍລີກ ອັງກິດ ທີ່ເປີເຊັນການເກັບ ກີນຊີ້ດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເມື່ອນັບຈຳນວນນັດທີ່ລົງຫລິ້ນກັບນັດທີ່ເສຍປະຕູ

ໂດຍອັນດັບ 1 ຕົກເປັນຂອງ ເປເປ່ ເລນ່າ ອະດີດຜູ້ຮັກສາປະຕູ ລິເວີ່ພູ ທີ່ລົງສະໜາມໄປທັ້ງສິ້ນ 285 ນັດ ເກັບກີນຊີ້ດໄປທັງໝົດ 134 ນັດຄິດເປັນ 0,470 ເປີເຊັນ ສ່ວນອັນດັບ 2 ຈ/ຕົກເປັນຂອງ ປີເຕີ່ເຊັກ ຜູ້ຮັກສາປະຕູໄວເກົ໋າທີ່ລົງຫລິ້ນກັບສອງສະໂມສອນເຊັ່ນ ເຊວຊີ ແລະ ອາເຊນ່ອນ ແລະ ເກັບກີນຊີ້ດໄປໄດ້ເຖິງ 202 ນັດ ຈາກການລົງຫລິ້ນ 443 ນັດ ຄິດເປັນ 0,456 ເປີເຊັນ

ສ່ວນອັນດັບ 15 ອັນດັບແລກມີພຽງ ດາວິດ ເດເຄອາ ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງຫລິ້ນ ແລະ ສາມາດສ້າງສະຖິຕິຕໍ່ໄປໂດນຕອນນີ້ຜູ້ຮັກສາປະຕູສັນຊາດສະເປນ ລົງຫລິ້ນໃນພີເມຍລີກ ກັບ ແມນເຊັດເຕີ່ ຢູໄນເຕັດ ໄປແລ້ວທັງສິ້ນ 264 ນັດເກັບກີນຊີ້ໄປແລ້ວ 100 ນັດທຽບເປັນ 0,379 ເປີເຊັນ