ຫວຽດນາມ ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນດິບຫລາຍກວ່າ 2,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ຕາມຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ 1 ສິງຫາ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ: ປະລິມານ ນ້ຳມັນດີບ ນຳເຂົ້າ ບັນລຸຫລາຍກວ່າ 2,4 ລ້ານໂຕນ ຄິດເປັນມູນຄ່າ ປະມານ 2,35 ຕື້ໂດລາ ສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂື້ນ 38,9% ກ່ຽວກັບ ປະລິມານ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນ 163,5 ທາງດ້ານມູນຄ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີກາຍ. ໃນໄລຍະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້

ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍບ້ວງເງິນ ປະມານ 143,3 ຕື້ໂດລາ ສະຫລັດ ເພື່ອນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມຂື້ນ 8,3% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີກາຍ. ໃນນັ້ນ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຫລາຍປະເພດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດທ່ີເພີ່ມຂື້ນ ເຊັ່ນ: ຄອມພີວເຕີ, ຜະລິດຕະພັນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອຸປະກອບ ບັນລຸ 28,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂື້ນ 19%. ຂະນະດຽວກັນ ການນຳເຂົ້າເຄື່ອງກົນຈັກ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ບັນລຸ 28,2 ຕື້ໂດລາສະຫລັດ, ເພີ່ມຂື້ນ 12,7%, ແລະ ອື່ນໆ.

Facebook Comments