ຕົ້ນໝາກຂາມໃຫຍ່ ອາຍຸ 600 ປີ ຍັງຄົງມີຊີວິດຢູ່ເມືອງພຽງ

ກົກຂາມຕົ້ນນີ້ ຕັ້ງຢູ່ກາງທົ່ງນາລະຫວ່າງ ບ້ານກາງ ແລະ ບ້ານນາກອກ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີອາຍຸປະມານ 600 ປີ. ມັນມີປະຫວັດເລົ່າຂານ ຈາກປາກຕໍ່ປາກຕໍ່ກັນມາວ່າ: ທົ່ງນາຕອມ ເປັນສະໜາມຮົບ

ອັນດຸເດືອດ ລະຫວ່າງກອງທັບຂອງ ເຈົ້າຟ້າຄຳຮຽວ ກັບພວກສັດຕູ ທີ່ເສຍຊີວິດ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ພາໃຫ້ຝູງກາມາຕອມກິນຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ທົ່ງນາຕອມ”.

ພາຍຫຼັງ ເຈົ້າຟ້າຄຳຮຽວ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໄດ້ມີການສະຫຼອງກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ ຫຼາຍຊະນິດພັນ ໄວ້ເປັນອະນຸສອນ ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງຮັບຮູ້. ການເວລາຜ່ານໄປສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສັບຊ່າວເປັນນາ ຍັງເຫຼືອໄວ້ແຕ່ ກົກຂາມເຕ້ຍ ແລະ ດົງຄຳຮຽວ.

Facebook Comments