ທ່ານຄິດວ່າ ສປປ ລາວ ຄວນລົງທຶນສ້າງສະໜາມກິລາໃຫມ່ ເພື່ອຮ່ວມກັບອາຊຽນ ເປັນເຈົ້າພາບ ເຕະບານໂລກ ປີ 2034 ດີບໍ່?

ຜູ້ນໍາ ຂອງທຸກຊາດ ໃນປະເທດອາຊຽນ ເຫັນດີ ໃຫ້ອາຊຽນ ສະໝັກ ຮ່ວມເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການແຂ່ງຂັນ Fifa World Cup 2034 ຫຼື ອີກພຽງ 15 ປີຕໍ່ຈາກນີ້. ແຕ່ ມາຮອດປະຈຸບັນ ຍັງມີພຽງແຕ່ 3 ຊາດ ໃນອາຊຽນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ສະໜາມເຕະບານ ທີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງ Fifa ປະກອບມີ ປະເທດ

1. ບລູໄນ
2. ຟິລິປິນ
3. ສປປ ລາວ

ຖ້າທັງ 3 ຊາດດັ່ງກ່າວ ຢາກເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງສະໜາມກິລາ ທີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຟີຟ້າ (40,000 ບ່ອນນັ່ງຂຶ້ນໄປ) ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນປີ 2034.

ປະຈຸບັນ ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 16 ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນຈຸ ໄດ້ພຽງ 25,000 ບ່ອນນັ່ງ ເທົ່ານັ້ນ.

ຂ່າວ Fox News.

Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz