ທ່ານຄິດວ່າ ສປປ ລາວ ຄວນລົງທຶນສ້າງສະໜາມກິລາໃຫມ່ ເພື່ອຮ່ວມກັບອາຊຽນ ເປັນເຈົ້າພາບ ເຕະບານໂລກ ປີ 2034 ດີບໍ່?

ຜູ້ນໍາ ຂອງທຸກຊາດ ໃນປະເທດອາຊຽນ ເຫັນດີ ໃຫ້ອາຊຽນ ສະໝັກ ຮ່ວມເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການແຂ່ງຂັນ Fifa World Cup 2034 ຫຼື ອີກພຽງ 15 ປີຕໍ່ຈາກນີ້. ແຕ່ ມາຮອດປະຈຸບັນ ຍັງມີພຽງແຕ່ 3 ຊາດ ໃນອາຊຽນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ສະໜາມເຕະບານ ທີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງ Fifa ປະກອບມີ ປະເທດ

1. ບລູໄນ
2. ຟິລິປິນ
3. ສປປ ລາວ

ຖ້າທັງ 3 ຊາດດັ່ງກ່າວ ຢາກເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງສະໜາມກິລາ ທີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຟີຟ້າ (40,000 ບ່ອນນັ່ງຂຶ້ນໄປ) ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນປີ 2034.

ປະຈຸບັນ ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 16 ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນຈຸ ໄດ້ພຽງ 25,000 ບ່ອນນັ່ງ ເທົ່ານັ້ນ.

ຂ່າວ Fox News.

Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz

Facebook Comments