ດັດສະນີກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2020

ອີງຕາມບົດລາຍງານດັດສະນີກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2020 ໂດຍອົງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ, ບັນດາປະເທດທີ່ມີສໍ້ລາດບັງຫຼວງສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນແມ່ນປະເທດ

1.ກຳປູເຈຍ (160th),

2.ມຽນມາ (ອັນດັບທີ 137),

3.ລາວ (ອັນດັບທີ 134)

4. ແລະຟີລິບປິນ (ອັນດັບທີ 115).

ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ປະເທດສິງກະໂປ ມີອັດຕາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໜ້ອຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບທີ 3 ຂອງໂລກ, ນຳໜ້າ ປະເທດບຣູໄນ (ອັນດັບທີ 35), ແລະມາເລເຊຍ (ອັນດັບທີ 57).

ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກຊ່ຽວຊານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງໂລກທຸລະກິດ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

#TheASEANPost #ASEAN # ເສດຖະກິດ #CorruptionPerceptionIndex #TransparencyInternational

ຂ່າວ : ແອໂຣລາວ