ເຮັດຕາມນີ້ 6 ວິທີເກັບເງິນ ເວລາພຽງ 1 ປີກໍ່ອາດຈະມີເງິນເກັບ 20 ລ້ານໄດ້

ເຮັດຕາມນີ້ 6 ວິທີເກັບເງິນ ເວລາພຽງ 1 ປີກໍ່ອາດຈະມີເງິນເກັບເງິນ 20 ລ້ານໄດ້

1. ເກັບໃບ 10 ພັນ

ສຸດຍອດວິທີເກັບເງິນໃຫ້ຢູ່ແບບງ່າຍໆ ທີ່ມ່ວນແລະທ້າທາຍກໍ່ຄືການເກັບໃບ 10 ພັນ ນີ້ແຫລະ ເພາະໃບ 10 ພັນເປັນເງິນໃບທີ່ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ

ແລະ ບາງເທື່ອກາອົດບໍ່ໃຊ້ມັນມາເປັນການເກັບມັນໄວ້ ສະສົມໄວ້ຫລາຍກໍ່ຈະມີເງິນເກັບໄວ້ຫລາຍ ແລະ ໄວພ້ອມດ້ວຍ.

2. ເກັບໃບໃຫມ່

ສຳຫລັບວິທີເກັບເງິນແບບໃດໃຫ້ເຫລືອໃຊ້ຂໍ້ນີ້ ດີຂຶ້ນມາແດ່ ເພາະເຮົາຈະບໍ່ສົນໃຈແລ້ວວ່າຈະເປັນໃບຫຍັງມາ

ຈະເກັບໃບ 20 ພັນ 50 ພັນ ຫລື 1 ແສນ ຖ້າມັນເປັນໃບໃຫມ່ ແບບໃດກໍ່ຫ້າມໃຊ້ເດັດຂາດ

3. ເລືອກກະປຸກອອມສິນທີ່ເອົາເງິນອອກຍາກ ແລະ ນ່າຮັກຫລືເທ້

ບໍ່ມີຫຍັງໃນໂລກທີ່ຈະເອົາຊະນະຄວາມຂີ້ຄານຂອງຄົນເຮົາໄດ້ດອກ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການເກັບເງິນນີ້ຕົວດີ ເພາະຫລາຍເທື່ອທີ່ພະຍາຍາມຈະເກັບເງິນໃຫ້ຢູ່

ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ຕ້ອງເຜີໃຈ ງັດແງະເອົາເງິນໃນກະປຸກອອກມາໃຊ້ກັນຈົນຫມົດ ນັ້ນເພາະກະປຸກເຮົາມັນຖອນເງິນງ່າຍເກີນໄປນີ້ແຫລະ ເປີດປຸບ ຫຍິບອອກໄດ້ປັບ

ລອງປ່ຽນວິທີເກັບເງິນໃຫ້ຢູ່ແບບໃຫມ່ເບິ່ງ ໂດຍໃຊ້ກະປຸກອອມສິນແບບທີ່ຕ້ອງທຸບເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະຫຍູບເງິນໄດ້ ຫລື ແບບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດລັບຕ່າງໆ

4. ເກັບເງິນເປັນທີມ ມື້ນີ້ຕາຂ້ອຍມື້ອື່ນຕາເຈົ້າ

ອີກຫນຶ່ງວິທີເກັບເງິນແບບໃດໃຫ້ເຫລືອ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືການເກັບເງິນເປັນທີມ ແບ່ງມື້ກັນຊັດເຈນໃນກະປຸໃບດຽວກັນ ໂດຍເຮົາອາດຈະເກັບເງິນກັບຫມູ່ສະຫນິດກັນ

ມື້ທີ່1 ເຮົາຍອດ 20 ມື້ທີ່2 ຫມູ່ຍອດ 20 ປ່ຽນກັນໄປເລື້ອຍໆ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄົນຊ່ວຍເຕືອນກັນ ຄອຍເບິ່ງແລະຮັກສາວິໄນໃນການເກັບເງິນໃຫ້ກັນແລະກັນ

ດີກວ່າເກັບຄົນດຽວຫລາຍ ພໍເກັບເງິນຈົນຄົບ 1 ປີເມື່ອໃດ ເຮົາກໍ່ຄ່ອຍນຳເງິນທີ່ໄດ້ອອກມາຫານ 2 ເທົ່ານີ້ກໍ່ມີເງິນໄວ້ໃຊ້ສະບາຍໆແລ້ວ

5. ເງິນປາກປະຈຳດອກເບ້ຍສູງ

ສຳຫລັບເພື່ອນໆ ທີ່ຂີ້ຄ້ານມານັ່ງຫຍຸ້ງຍາກເອົາເງິນເຂົ້າກະປຸກທຸກມື້ໆ ອາດຈະຝາກຄວາມຫວັງໄວ້ກັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກກໍ່ໄດ້ເດີ ເພາະເກືອບຈະທຸກທະນາຄານ

ເຂົ້າມີການເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳດອກເບ້ຍສູງກັນທັງນັ້ນ ຊຶ່ງຂໍ້ດີຂອງດອກເບ້ຍເງິນຝາກກໍ່ຄື ມັນຈະທຳເງິນໃຫ້ເຮົາໄດ້ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງລົງທຸນ ລົງແຮງໃດໆເລີຍ.

ພຽງແຕ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເງຶນຝາກປະຈຳດອກເບ້ຍສູງທຸກໆເດືອນ ເຮົາກໍ່ຈະມີເງິນຕິດບັນຊີແບບງອກເງີຍຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແບບບໍ່ຕ້ອງເມື່ອຍຫຍັງເລີຍລະ.

6. ໃຊ້ app ຈົດບັນທຶກລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ

ຫົວໃຈສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງິນເກັບຂອງເຮົາເຫລືອຫລາຍໆ ນັ້ນຕ້ອງເລີ່ມທີ່ເລື່ອງຂອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍກ່ອນເລີຍ ຍິ່ງເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາໃຊ້ຈ່າຍໃນເລື່ອງຟຸ່ມເຟືອນຫຍັງໄປເທົ່າໃດແດ່

ເຮົາກໍ່ຈະຍິ່ງຕະຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເງິນໄດ້ຫລາຍເທົ່ານັ້ນ ຢ່າງເຊັ່ນບາງຄົນມັກກິນອາຫານແພງໆ ທີ່ຮ້ານທຸກໆມື້ ມື້ລະ 3 ແສນ 4 ແສນ

ຊຶ່ງອາດຈະບໍ່ຮູ້ເລີຍກໍ່ໄດ້ວ່າຕົວເອງຕິດນິໄສແບບນີ້ຢູ່ ແຕ່ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຈົດບັນທຶກລາຍຮັບລາຍຈ່າຍລົງໄປ ຕົວເລກທຸກຢ່າງມັນກໍ່ຈະຟ້ອງອອກມາໃຫ້ເຫັນທັນທີ

ເຮັດໃຫ້ສາມາດປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳໄດ້ຢ່າງຕົງຈຸດແລະເກັບເງິນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.