ການແຕ່ງດອງມິຕິໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຂອງອ້າຍນ້ອງທະຫານ

ການແຕ່ງດອງມິຕິໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຂອງອ້າຍນ້ອງທະຫານ

ຮ່ວມສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ “ຍິນດີກັບຄອບຄົວໃໝ່ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວພວກເຮົາ, ການເປັນໃພ້ເປັນເຂີຍທະຫານ ແມ່ນຢັ້ງຢືນຄວາມຜູກພັນຕາມຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ປະຊາຊົນ ແລະ ກອງທັບປຽບສະເໝືອນດັ່ງປາກັບນໍ້າ”,

ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ສປປລາວ.”

ທີ່ມາ: Sourioudong Sundara

https://www.facebook.com/100005992024376/posts/1501313510078369/