ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ກະຊວງຄວາມເຫງົາ

ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ກະຊວງຄວາມເຫງົາ ພ້ອມແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Tetsushi Sakamoto ເປັນລັດຖະມົນຕີ ໂດຍກະຊວງນີ້ມີໜ້າທີ່ກວດກາ ປະສານງານກັບໜ່ວຍ ຫຼື ກະຊວງຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ

ແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວາມໂດດດ່ຽວ ແລະ ຄວາມເຫງົາຂອງປະຊາຊົນ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງຢູ່ແຕ່ໃນບ້ານ ເພາະວ່າຄຸມເຂັ້ມມາດຕະການໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ມີການຂ້າຕົວຕາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 16% ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://bit.ly/3qsShLU