ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປືອອກມະຕິຕົກລົງໂຈະຊື້ລົດປາໂດ ແລະ ຟໍຈູນເນີ ລວມ 30 ຄັນແລ້ວ

ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປືອອກມະຕິຕົກລົງໂຈະຊື້ລົດປາໂດ ແລະ ຟໍຈູນເນີ ລວມ 30 ຄັນແລ້ວ

ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ໂດຍທ່ານເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ອອກມະຕິຕົກລົງເມື່ອວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021 ນີ້ ກຽ່ວກັບໃຫ້ໂຈະແຜນ ຈັດຊື້ລົດປາໂດ 8 ຄັນ ແລະ ລົດຟໍຈຸນເນີ 22 ຄັນເພື່ອເປັນລົດຕໍາແໜ່ງ ໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງອັດຕະປືສະໄໝທີ XI.

ການອອກແຈ້ງການໂຈະດັ່ງກ່າວນີ້ໂດຍອີງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີເປັນ

ເອກະພາບຂອງຄະນະພັກແຂວງຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳພັກແຂວງອັດ

ຕະປືທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021. ສ່ວນລາຍລະອຽດຕ່າງໆແມ່ນລະບຸໄວ້ຕາມມະຕິຕົກລົງດັ່ງລຸ່ມນີ້: