ຍັງສູງ! ລາຄາຊີ້ນໝູ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຄ 50.000/ກິໂລ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງແຕ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນຍັງຄົງມີຢູ່, ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍ ຄົນກ່າວວ່າລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າລາຄາສິນຄ້າເກືອບວ່າທຸກປະເພດພັດເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ ຄວາມ ກັງວົນກຽວກັບຄ່າຄອງຊີບໃນປັດຈຸບັນຍົກຕົວຢ່າງ:

ຊີ້ນໝູທີ່ເປັນອາຫານ ຫຼັກ ສຳລັບຄົວເຮືອນ ລາຄາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກາຍ 50.000 ກີບຕໍ່ກິໂລແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານ, ໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈະພະຍາຍາມຕັ້ງລາຄາຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຢູ່ຕະຫຼາດໄວ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຂາຍເກີນ 45.000 ກີບກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້,ນອກນັ້ນຍັງມີປາ, ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆ…ລາຄາກໍຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.