ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ອອກມາຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ແມ່ນຕົ້ນເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ້ງລົງສູງສຸດ ໃນຮອບ 50 ປີ

ຕົວແທນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ CK Power ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອ ຊ.ການຊ່າງ (ປະເທດໄທ) ທີ່ບໍລິຫານຈັດການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມກັນຢືນຢັນວ່າ
ເຂື່ອນບໍ່ໄດ້ກັກນ້ຳ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼຸດລົງຈົນຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສໄປທີ່ການລະບາຍນ້ຳຂອງເຂື່ອນຈິງຫຼົງ ໃນປະເທດຈີນ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງຫຼາຍກວ່າ.

Facebook Comments